PARDUBICE

DIVADLO 29

Divadlo 29 se profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nemainstreamového umění především z oblasti performing arts, výtvarného umění, literatury a filmu. Součástí aktivit Divadla 29 jsou: akce ve veřejném prostoru, produkční podpora nových uměleckých děl formou rezidenčních pobytů, vzdělávací aktivity v oblasti umění a kultury, vytváření prostoru pro setkávání a komunikaci a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit.

Místo: Dům č.p. 29 v historickém centru Pardubic.

Akce: Program Divadla 29 je postaven na několika celoročních projektech (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Výstavní program v Klubu 29, AniLab), jejichž společným rysem je jasná programová koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost. D29 úzce spolupracuje s pardubickými kulturními neziskovkami Terra Madoda a Offcity na projektech Filmfuse, Offcity_architekti, Ostrovy v pohybu a Textconnexion. D29 iniciovalo a produkovalo několik kulturních akcí a uměleckých projektů situovaných do veřejného prostoru (Tyršovy sady) nebo do dnes již nefunkčních a veřejnosti nepřístupných prostor (Automatické mlýny, Kino Sirius, Střelnice). D29 každoročně realizuje regionální část festivalů Jeden svět a Tanec Praha.

Prostory: Divadlo 29 disponuje multifunkčním sálem typu black box s kapacitou 110 sedících diváků, klubovou scénou s kavárnou a galerií s kapacitou sedících 60 diváků a sklepními prostory uzpůsobenými jako laboratoř pro realizaci workshopů.

Možnosti: Prostory Divadla 29 jsou vhodné pro prezentaci prakticky všech uměleckých žánrů, pro realizaci tvůrčích rezidenčních pobytů, seminářů, konferencí a workshopů.

Tech informace: www.divadlo29.cz

Kontakt: Divadlo 29, Svaté Anežky České 29, 53002 Pardubice, www.divadlo29.cz, info@divadlo29.cz