SPOLUPRACUJEME

SPOLUPRACUJEME

stránka ve výstavbě

DW7, o.p.s.
Kontakt: Jan Žůrek, zurek@divadlonacucky.cz
www.divadlonacucky.cz

Zachraňme kino Varšava
Kontakt: Zuzana Koňasová, kinovarsava@gmail.com, www.kinovarsava.cz

Komunitní centrum Machův mlýn
Kontakt: Miloslav Vácha, vachamiloslav@gmail.com, www.kcmm.cz