OLOMOUC

DW7 - jsme v kontaktu

Cílem naší organizace je realizace kulturních a komunitních aktivit. Snažíme se aktivně pracovat na místní, celorepublikové i mezinárodní úrovni a usilovat o rozvoj současného umění – ať už formou podpory nové tvorby, prezentací hostujících umělců, vzděláváním či rozvojem občanského dialogu.

Místo: Divadlo na cucky – nezávislá scéna v prostorách bývalé kanovnické rezidence.

Akce: Provozujeme scénu Divadla na cucky, kde hraje nejen domácí soubor, ale také špičkoví hosté z ČR i zahraničí. Každý rok v květnu pořádáme jeden z nejvýznamnějších festivalů na poli současného divadla a tance v ČR – Divadelní Floru. Snažíme se o rozvoj dobrého sousedství a to například v podobě provozu komunitní zahrady Za()hrada nebo v rozvoji spolupráce s našimi sousedy na W7.

Prostory: Divadlo na cucky je součástí kulturního a komunitního prostoru W7 a disponuje dvěma komorními sály a foyer. Zatímco divadlení sál s jevištěm 5.5 x 6 metrů vyhovuje především komorním představením, rozlehlejší freskový sál využíváme na nejrůznější speciální akce jako site-specific performance i pro účely rezidencí.

Možnosti: Snažíme se intenzivně rozvíjet partnerství s nezávislými kulturními centry, festivaly i samotnými umělci. Každoročně vyhlašujeme rezidenční výzvu a usilujeme i propojování umělců napříč obory.

Tech informace: Kompletní informace o rozměrech našich prostor i technickém vybavení najdete na www.divadlonacucky.cz

Kontakt: DW7, o.p.s., Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc, www.divadlonacucky.cz, zurek@divadlonacucky.cz