2019

DRAMALABEL

JOHANA URBANOVÁ & ADAM SVOBODA
Nabízí mladé, české, alternativní a loutkové divadlo na mezinárodní scéně. Aktuální výběr zahrnuje osmnáct inscenací, zejména z Katedry alternativního a loutkového DAMU v Praze. Hlavním cílem projektu je podpořit tyto mladé tvůrce v pronikání na mezinárodní festivaly a umožnit jim prezentovat svou práci ve světovém kontextu. Zastoupené inscenace se pohybují na hranici žánrů a vyznačují se netradičním přístupem k loutkovému a pohybovému divadlu.

Motto DRAMA LABELU: „Mladý, ale profesionální“

Funguje za podpory DAMU.