2018

O PROGRAMU NOVÁ KREV NA SCÉNĚ

Máte nový inscenační projekt a rádi byste jej představili publiku v ČR nebo v zahraničí? Nová síť vyhlašuje výzvu na výběr projektů do programu Nová krev na scéně. Výzva je určena mladým umělcům, novým uměleckým skupinám a absolventům uměleckých škol (do 3 let od absolutoria) působícím v oblasti nového divadla (autorské, projektové, nezávislé).

Do programu Nová krev na scéně se může hlásit projekt, který

• vznikl v období prosinec 2017 až listopad 2018 (prosinec 2018 bude předmětem výzvy pro následující rok)
• nemá vlastní produkční zázemí
• má vyřešená autorská práva a náklady spojené se vznikem představení
• je technicky nenáročný nebo jej lze uvádět v technicky nenáročné verzi
• je malého až středního charakteru (obsazení, technické požadavky)


Nová síť vybraným projektům nabízí:

• produkční zázemí (produkční podpora, smluvní vztahy, licenční smlouva)
• prezentaci na festivalu Malá inventura Praha 2018
• možnost prezentace na festivalu Malá inventura Jičín, České Budějovice, Opava, v rámci sítě regionálních center kulturního networku Nová síť, popř. v dalších kulturních centrech v ČR.
• garantovanou minimální výši honoráře pro umělce i techniky
• prezentaci v PR materiálech Nové sítě
• spolupráci při zahraničních výjezdech


Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2018
(projekty s premiérou od 1. do 30. 11. 2018 zašlou pouze přihlášku s popisem projektu, termínem a místem premiéry. Doplňující materiály – foto, záznam – dodají po premiéře, nejpozději do 1. 12. 2018)
Přihlášky zaslané po 31. 10. 2018 nebudou akceptovány!

Formulář přihlášky naleznete níže.
Dotazy na E produkce(at)novasit.cz


Nová krev na scéně je dlouhodobým programem na podporu mladých a začínajících umělců v oblasti nového divadla, který realizuje nezisková organizace Nová síť za finanční podpory Ministerstva Kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Magistrátu hlavního města Praha.

PŘIHLÁŠKA ::: NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2019 (107KB)