KULTURNÍ JARO V OPAVĚ

Jarní setkání partnerů kulturního networku Nová síť hostila Opava, jedno z nemnoha měst, ve kterých se snaha o udržení kulturního dědictví a podpora současného umění kladně projevuje i na míře prostředků vynakládaných na kulturu. Výrazný podíl na současném stavu kultury v Opavě má zejména dlouhodobý partner networku Opavská kulturní organizace (OKO), která v zastoupení dramaturgem Janem Kunzem opavské setkání hostila.

Opavský meeting, který proběhl ve dnech 24. – 25. dubna 2017, se nesl ve znamení čilé diskuse nad vlastní agendou týkající se chodu networku a prezentacemi aktuální problematiky, které řeší jednotlivé regionální organizace. Účastníci měli možnost absolvovat seminář specialistky na veřejné vystupování Olgy Mendlíkové a prohlídku s Janem Kunzem po nebývale rozsáhlých a rozmanitých prostorách pro současné umění, které pro opavany OKO spravuje a naplňuje. Závěr prvního dne stejně jako den následující patřil dalším prezentacím aktivit jednotlivých organizací, výzvám k účasti, sdílení nápadů a projektů.

Opavský meeting byl doplněn dvoudenním kurzem technických dovedností Art Gate, který se konal v Klubu ART pod vedením vede Jana Dubna (zvuk) a Petra Voříška (světlo). Kurz technických dovedností byl jako obvykle určen každému, kdo se připravuje na live akci, koncert nebo divadelní představení.

Z Opavy si odvážíme neodbytný pocit o cenném benefitu provázející networking, který není jen o vytváření účelových příležitostí, lobingu za projekty, procesním řešení jednotlivých bodů nabitého programu či vytváření společných strategií. Networking je neméně o setkávání, vystoupení z běžných rolí, sdílení problémů, ale i cílů a vizí, které tak mohou dostávat určitější podobu nebo naopak kritickou zpětnou vazbu.

--

Meetingu se zúčastnili: Nová síť (Praha), Cooltour (Ostrava), Kredance (České Budějovice), OKO (Opava), UFFO (Trutnov), DW7 (Olomouc), S radostí (Varnsdorf), Valdštejnské imaginárium (Jičín). DIOD (Jihlava), Luhovaný Vincent, Luhačovice a OKO (Opava).

V tomto roce se chystají další dvě setkání networku Nová síť. Již v červnu v Praze proběhne historicky první setkání vyhrazené pouze novým a čerstvě přistupujícím partnerům Nové sítě. Listopadové setkání naopak počítá s účastí všech partnerů networku Nová síť, těm dlouhodobým i přistupujícím, a budou jej tentokrát hostit členové spolku „Zachraňme kino Varšava“ v Liberci.


Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA