CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA

Bienální udělování cen Česká divadelní DNA se koná jako projev úcty výrazným osobnostem a počinům v oblasti nového divadla. Iniciátorem cen je Nová síť, která ve spolupráci s členy Českého kulturního networku Nová síť vybírá nominované i laureáty a předává pět cen ve třech kategoriích:

tři ceny za výjimečný počin na poli nového divadla jedna cena za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla jedna cena za mimořádnou podporu a prezentaci české kultury v zahraničí
Minulé ročníky Cen Česká divadelní DNA:
https://www.youtube.com/watch?v=5lV_ta_9ht4
https://www.youtube.com/watch?v=aIf2xhWd3MA
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000238-galavecer-festivalu-mala-inventura/21625400074-slavnostni-udileni-cen-ceska-divadelni-dna/

Více informací a kontakt: office@novasit.cz