KOUČINK KULTURNÍCH PROJEKTŮ

Koučink má mnoho podob, které závisejí na druhu projektu, jeho zacílení, složení a velikosti týmu. Nejčastěji se na nás obracejí projekty v okamžiku, kdy stojí před nějakým závažným problémem, který vyžaduje asistenci třetí strany. Nezřídka se koučink pohybuje na hraně „kulturní terapie“. Těchto projektů, které každoročně koučujeme je více, profesionální etika nás však vede k tomu, zde tyto projekty nejmenovat.

Případní zájemci o koučink nás mohou kontaktovat na E: office@novasit.cz