PRALIN / meziměstská kulturní výměna Praha - Berlín

Komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi nezávislými uměleckými scénami v Praze a Berlíně. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci mezi nezávislými performing arts scénami v Praze a Berlíně, iniciovat uměleckou výměnu a podporovat propagaci.

V současné době v Berlíně žije a tvoří více než šest tisíc nezávislých umělců a přes pět set uměleckých skupin, což vytváří z Berlína jednu z nejrozmanitějších uměleckých scén v Evropě. Právě pro svou rozmanitost a mezinárodní charakter se Berlín stává cílovou destinací dalších umělců, kteří zde nacházejí své zázemí. Berlín je epicentrem setkání, prostorem pro vznik nových spoluprací a inspirací pro umělecký rozvoj.

Praha je v současné chvíli místem, kde si nezávislé divadlo nachází stále více prostoru a vydobývá si svou kvalitou silnější pozici na poli divadelního umění. V uplynulých letech v Praze vznikla a etablovala se řada alternativních prostorů, které dlouhodobě prezentují a podporují nezávislé umělce a aktivně se podílejí na rozvoji mezinárodní sítě.

Praha i Berlín jsou dvě velká, evropská města s progresivní divadelní scénou, která se nacházejí v těsné blízkosti. V současné chvíli fungují pouze občasné, dílčí spolupráce mezi oběma městy založené na dílčích projektech nebo jednorázových hostování, avšak chybí inciativa, která by motivovala k dlouhodobému a komplexnímu propojení. Z tohoto důvodu začal na podzim roku 2017 vznikat ve spolupráci hlavních organizačních partnerů, jimiž jsou Nová síť a berlínský Performing Arts Programm, projekt PRALIN.


CÍLE

PRALIN je nový projekt, který se zaměřuje na vytvoření mostu mezi sousedními městskými scénami za účelem jejich dlouhodobého a komplexního propojení na půdě nezávislého divadla. Hlavním cílem je aktivně propagovat a zprostředkovat komunikaci mezi nezávislými uměleckými obcemi v Berlíně a Praze a dále usilovat o prezentaci děl umělců z Prahy v Berlíně a umělců z Berlína v Praze.

Obě městské scény se v mnoha ohledech podobají, ale mají i své konkrétní problémy, jakými jsou například gentrifikace, nárůst nájmů, složité podmínky pro uměleckou tvorbu. Současná situace v Berlíně v jistých ohledech předjímá budoucnost v Praze. Otevření cest mezi Prahou a Berlínem pak může vést ke vzájemnému pochopení, poučení a předcházení problémů a skrze sdílení zkušenosti se připravit na změny, kterými nezávislé divadlo prochází.


AKTIVITY

1. Program Staff Exchange

PRALIN Staff Exchange nabízí producentům a kulturním manažerům performativního umění v Berlíně a v Praze možnost osobního setkání, což povede k rozvoji společných projektů. Každý z účastníků se v partnerském městě sblíží s konkrétní činností a zároveň sám konkrétního účastníka z partnerského města přivítá.

Výzva 2018 / 2019: ZDE

První setkání proběhlo od čtvrtka 8. do soboty 10. listopadu v rámci 6. ročníku networkingového formátu Industry Get-Together zaměřeného na komunitu berlínských nezávislých umělců a divadelních profesionálů.

Z pražských účastníků přijeli Jakub Čermák (Venuše ve Švehlovce), Dagmar Radová (A Studio Rubín) a Lucie Špačková (Cirqueon). Na místě se setkali s Lenou Szirmay-Kalos (Collegium Hungaricum Berlin), Barborou Schnelle (Drama Panorama) a Christine Dissmann (Teatr Ogalala). Mimo vzájemné setkání, se pražští účastníci setkali i s dalšími reprezentanty berlínské nezávislé scény: Ballhaus Ost, Tatwerk Berlin, Theaterhaus Berlin Mitte, Berlin Circus festival, Katapult a několika jednotlivými umělci.

Druhé setkání proběhlo v rámci festivalu Malá Inventura (21. - 28. února 2019).

Setkání bylo spojeno s akreditací na festival nabízející berlínským profesionálům vhled do pražské umělecké scény. V rámci interní diskuze byl sdílen vývoj v jednotlivých projektech účastníků jakožto i jejich dlouhodobějších plánů. Berlínským účastníkům byly sjednány individuální schůzky. MeetFactory - Lena Szirmay-Kalos. Jana Svobodová, Divadlo Archa - Christine Dissmann. Studio Hrdinů - Barbora Schnelle.

Třetí setkání proběhlo na přelomu od 30. května do 2. června 2019 v rámci Performing Arts Festivalu v Berlíně.

2. Diskuzní formát na téma městský/regionální networking

V rámci berlínského setkání 8. - 10. listopadu 2018 proběhla diskuze na téma Propojení metropolitních scén s přilehlými venkovskými regiony. Partner projektu PRALIN Nová síť se tomuto tématu věnuje dlouhodobě a v klíčových otázkách poskytl cenné poznatky, vhled do své činnosti a zároveň svou činnost představil německému odbornému publiku.

3. Odborné delegace

BERLÍNSKÁ DELEGACE NA FESTIVALU MALÁ INVENTURA 2019

V rámci 17. ročníku festivalu Malá inventura byla připravena speciální delegace berlínských profesionálů a umělců, kteří byli pozváni na poznávání českého uměleckého prostředí a poznávání lokální scény.
Účastníci byli vybráni na základě open callu organizovaného Performing Arts Programmem. Finální výběr byl založen na vzájemné konzultaci obou organizátorů projektu. Celkem bylo vybráno 11 účastníků z řad profesionálů, manažerů, organizátorů a umělců.

Utvoření berlínské delegace nabídlo možnost různorodým profesionálům z oboru poznat českou scénu. Přestože jsou si města velmi blízká, neexistuje dostatečné obeznámení. Řada z profesionálů byla v Praze poprvé nebo dosud neměla ponětí o rozvinuté nezávislé scéně. Většina delegátů potvrdila svůj zájem o dlouhodobé sledování scény. Několik z nich nominovalo české umělce a profesionály, aby se zúčastnili pražské delegace na Performing Arts Festival Berlin s cílem pokračovat v započatém dialogu o možné spolupráci.


PRAŽSKÁ DELEGACE NA PERFORMING ARTS FESTIVALU V BERLÍNĚ 28. 5. - 2. 6. 2019

3. ročníku Performing Arts Festivalu v Berlíně se zúčastnila speciální delegace pražských profesionálů. Účastníci byli vyzváni, aby prozkoumali Berlínskou nezávislou uměleckou scénu a síť s místními i mezinárodními odborníky.

Účastníci byli vybráni z části na základě otevřené výzvy, kterou organizovala Nová síť, z části cíleným výběrem klíčových osobností, kteří v současné době uvažují nebo již realizují vlastní spolupráce či projekty. Součástí delegace byl i Staff exchange program a zástupci Nové sítě. Delegaci tvořilo celkem 14 osob.

Pro většinu členů pražské delegace šlo o první kontakt s Performing Arts scénou v Berlíně. V tomto případě byl PAF ideální příležitostí a nabídl užitečné seznámení s místní uměleckou sécnou (bohatý programem program pro profesionály, prohlídky scín s průvodcem, příležitost vidět více než 150 představení na 40 scénách. V průběhu PAF se Nová síť také setkala s klíčovými partnery pro budoucí spolupráci, kteří se již spolupracují nebo navazují na ose Praha a Berlín (Divadlo ACUD, Sophiensaele, Ballhaus OST, Theaterdiscounter, ad.) a pokračovali v rozhovorech s členy Berlin Staff Exchange. Nový možný projekt otevřela Lena Szirmay-Kalosová, která navázala spojení s Matějem Samcem ohledně sérii Montag Motus s účastí českých umělců v Berlíně a berlínských v Praze.

Informace o pražské delegaci byly také implementovány do všech festivalových materiálů, protože delegace v návaznosti na projekt Pralin byla integrální součástí berlínského festivalu (sekce pro profesionály). Výsledkem byla nebývalá pozornost věnovaná české výpravě a nezávislému umění v Praze vůbec a v důsledku zvýšení povědomí o projektu PRALIN mezi širší komunitou divadelních profesionálů v Berlíně.

4. přehlídka berlínských nezávislých umělců v Praze

Přehlídkový festivalový formát zaměřený na prezentaci berlínských umělců v Praze je výrazným konkrétním krokem, jak zvýšit povědomí mezi sousedními uměleckými obcemi a iniciovat tak nové možné vztahy a spolupráce. Akcentace berlínských umělců v Praze skrze ucelený prezentační rámec určený pro české publikum a divadelní tvůrce má za cíl přiblížit berlínskou kulturní oblast a zvýšit tak zájem o berlínskou nezávislou divadelní scénu.

Berlínská programová sekce festivalu zahrnovala pět uměleckých vystoupení. Kurátorským záměrem bylo představit netradiční divadelní postupy, nabídnout českému publiku a umělecké komunitě nový pohled a formáty současného performativního umění s přesahem na dlouhodobý výzkum nebo například art terapii. Zároveň bylo záměrem vybrat umělce z různých oborů a vrstev scén. Od etablovaných a dlouhodobě fungujících umělců na scéně, po nováčky i okrajové umělce.

BERLÍNŠTÍ UMĚLCI - Claire Vivianne Sobottke, Strange Songs (Fm4 award – ImpulsTanz), Lina Gomez, Restraint (Aerowaves 2019), PRAGMATA, Der Theaterautomat, SENTIRE, Lori Baldwin, Tick Tock - Timeline Clock.

Společně s programem byla publikována i brožura s rozhovory se všemi přítomnými umělci nabízející vhled do jejich tvorby a vnímání Berlína v jeho pozitivních i negativních ohledech. Rozhovory byly publikovány před festivalem v tištěné verzi Lidových novin a dále online na webu Divadelních novin.


ORGANIZÁTOŘI PROJEKTU

Nová síť z. s.
Nová síť poskytuje bezplatné konzultace (produkce, granty, finance), poradenství v oblasti problematiky neziskových organizací a mediátorství, věnuje se rovněž couchingu neziskových organizací, kulturních akcí i jednotlivců a je pořadatelem festivalu nového divadla Malá inventura. Systematicky se věnuje i vzdělávání. Dotované workshopy pro veřejnost v oblastech osvojení technických dovedností a plánování kulturních akcí.

Nová síť soustavně podporuje uvádění nového divadla v regionech ČR a současně zastřešuje úzce spolupracující síť regionálních organizací. Nová síť je jedinou organizací svého druhu v České republice, která usiluje o networking, tedy síťování regionálních kulturních center a následnou cirkulaci projektů nejen v rámci funkčního networku.

Performing Arts Programm (LAFT, Berlín)
Performing Arts Program (PAP) je určen všem nezávislým umělcům z divadelního a tanečního odvětví v Berlíně a je specificky zaměřen na situaci a potřeby členů umělecké komunity. Od roku 2013 pracuje na zpevnění struktury, profesionalizaci a zviditelnění nezávislého performativního umění.

LAFT Berlin - Berlínská státní asociace pro nezávislé performativní umění byla založena v roce 2018. Reprezentuje zájmy svých 360 členů zahrnujících klíčové divadelní prostory, skupiny a nezávislé umělce v Berlíně v jednání s politiky a veřejností. Podporuje členy networkingovými aktivitami, konzultacemi a dalšími službami.


ZA PODPORY

Česko-německý fond budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin.

Institut umění - Divadelní ústav (IDU)
IDU je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky založenou v roce 1959. Jeho posláním je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). Shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu a vzdělávání, podílí se na mezi­národ­ních projektech a vydává odbornou literaturu.

Goethe-Institut Česká republika
Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkovává komplexní obraz Německa. Kulturní a vzdělávací programy Goethe-Institutu podporují mezikulturní dialog a umožňují kulturní spolupráci. Posilují výstavbu společenských struktur a podporují celosvětovou mobilitu.

PARTNEŘI PROJEKTU

Cross Attic (Cross Club; o. s. Paradox)
Cross Attic - divadlo na půdě klubu Cross je platforma pro nezávislé umělce, která vytváří prostor pro různé přístupy k performativnímu umění za účelem navázání uměleckého a interdiciplinárního dialogu. Cílem Divadla na půdě je vytvoření stabilního zázemí pro umělce, dlouhodobá podpora v jejich rozvoji a společné vytvoření specifického prostředí vzájemné komunikace mezi umělci a diváky.

České centrum (Berlín)
České centrum Berlín patří do sítě Českých center, které působí po celém světě, a jejichž řídící centrum je v Praze. Berlínské České centrum již od roku 1993 vytváří dialog s německou veřejností a médii. Organizuje vlastní kulturní akce, spolupracuje s důležitými kulturními institucemi v celém Německu a podporuje výměnné projekty. Kromě hlavního města je České Centrum Berlín činné také v dalších spolkových zemích.
---

V rámci programu jsou vytvářeny participační projekty iniciující ke spolupráci umělce z různých disciplín s cílem postavit je do nových souvislostí, rozvinout jejich potenciál a poukázat na možnosti v performativním umění, které nejsou limitovány klasickou formou představení.