Culture GET-TOGETHER

Cílem konference je zprostředkovávat setkání zástupců především nezávislých scénických umění a zřizovaných subjektů, jako jsou představitelé měst, krajů, státní správy a dalších zřizovaných institucí. Díky dvoudennímu setkání přibližujeme obě tyto kulturní sféry, odstraňujeme bariéry a usnadňujeme vzájemnou komunikaci. Konference je místem, kde artikulujeme to, co je podstatné. Akce je streamování a tlumočená simultánně do anglického jazyka.

Culture Get-Together 2021 program.pdf (1060KB)Culture-get-together_report_final_v02.pdf (1263KB)