JIČÍN

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE

Valdštejnské imaginárium usiluje o oživení historické stavby Valdštejnské lodžie p rojektem nazvaným Kulturní imaginárium, který se zaměřuje na živé umění, alternativní kulturu, netradiční rodinné akce a site-specific projekty. Tento neobvyklý koncept vychází ze skutečnosti, že stavba Valdštejnské lodžie nebyla nikdy dokončena. Skutečnost, že Valdštejnův projekt zůstal v mnoha aspektech nenaplněným snem, je velkou inspirací stávajícímu týmu sdružujícímu se kolem památky. Ten vytváří již několik let z tohoto mimořádně působivého místa kulturně-komunitní centrum, které se stává zároveň nezávislou kreativní platformou města. Je inspirativním místem pro širokou škálu umělecké činnosti.

Místo: Valdštejnská lodžie je unikátní raně barokní památka v blízkosti města Jičína, kterou nechal vystavět vévoda Albrecht z Valdštejna jako součást komponované barokní krajiny.

Akce: Projekt KULTURNÍ IMAGINÁRIUM, se krom pořádání koncertů, představení, přednášek, projekcí a workshopů, zaměřuje na autorské akce. Využívá unikátní prostory a nezaměnitelnou atmosféru historické stavby a pracuje s imaginací diváků. Např. v projektu Netradiční oživování tradic je snahou přiblížit nekonvenčním způsobem tradice a vytvářet živou kulturu ohleduplně vůči památce a historii. V rámci tohoto projektu probíhají pravidelně akce: ČARODĚNÍ – magický den pro celou rodinu, SLAVNOST STROMŮ – rodinná akce v rámci mezinárodního dne stromů, DIVOVÁNOCE – netradiční adventní akce s neobvykle pojatým živým betlémem, atd. a s Novou sítí každoročně pořádá festival nového a alternativního divadla MALÁ INVENTURA JIČÍN.

Prostory: Hlavním prostorem pro pořádání venkovních akcí v budově Lodžie je zastřešená terasa (o rozměrech 26 x 9 m) a pro menší koncerty a představení je využívána oktogonální místnost OKTOGON (o rozměrech 8 x 6,5 m). V budovách v Čestném dvoře se nachází provizorní divadelní sál THEATRON (o rozměrech 6 x 11,5 m) pro pořádání divadelních a tanečních představení a v prostoru kavárny CAFÉ LOGGIE (o rozměrech 6 x 6 m) probíhají komorní koncerty, čtení a výstavy.

Možnosti: Valdštejnská lodžie je inspirativním místem pro širokou škálu umělecké činnosti. Její vzdálenější poloha od centra města je výhodou pro systematickou tvůrčí práci, umělecké residence, realizaci netradičních projektů a site-specific. Má předpoklad pro organizování originálních rodinných akcí a vzdělávacích aktivit.

Tech informace: zvuk: mix, 2 x aktivní bedna, světlo: 4 x mic, světla: 1x Dimmer 12 okruhů (1=1KW), analog. pult 12 okruhů, 4x FHR PC 1KW, 2x PAR 64 1KW CP62, 10x PINSPOT 50W

Kontakt: Valdštejnské imaginárium, z.ú., Valdštejnská lodžie, Jičín-Sedličky 4, 506 01, www.valdstejnskalodzie.cz, info@valdstejnskalodzie.cz