ART GATE PRO PEDAGOGY, KULTURNÍ PRACOVNÍKY A PRODUKČNÍ

Další z kurzu projektu ART GATE, který se zaměřuje na vzdělávání v oblasti praktických dovedností se pomalu blíží. Začátkem června proběhne kurz Technické dovednosti: práce pedagogů, pracovníků v kultuře, produkčních.

Pro koho je určen: pedagog ZŠ, SŠ a LŠU, kulturní referent, produkční
Věkový limit: 18+
Termín: 5.6. 2017
Kde: studijní prostory Nové síťě, Osadní 26, Praha 7

Tento kurz je určen především pedagogům a pracovníkům v kultuře, kteří při výkonu svého povolání používají technické zařízení (projektor, zvukové nosiče, nácvik besídek, práce s mikrofonem). Cílem toho to kurzu je zkvalitnění práce s technikou a překonání ostychu z ní. Uchazeče seznámíme s druhy zvukových nosičů a jejich použitím, povíme si něco o mikrofonech – jaké jsou zásady pro jejich správné používání na podiu, a také si je po menších skupinkách jednotlivě zkusíme. Naučíme se rozeznávat video-nosiče, jaké mají mít správné formáty uložení a jak se odbavují, včetně typů projekce a pláten. Dále si vysvětlíme základy nasvícení scény. Naučíme se vytvářet technický scénář události/eventu, díky němuž celá akce proběhne hladce. Pokud si přece jen přizvete na akci profesionála, bude se díky tomuto scénáři, který budete schopni připravit, rychle orientovat a snadno pochopí, jak si celý průběh zajištění akce představujete.

9:00 - 10:00 Úvod do programu, představení lektorů
10:00 - 12:00 ZVUK, SVĚTLO/SCÉNA, VIDEO (Jan Duben, Petr Voříšek) - teorie
12.00 - 13.00 Oběd
13:00 - 15:00 ZVUK, SVĚTLO/SCÉNA, VIDEO (Jan Duben, Petr Voříšek) - praxe
15:00 - 15:30 Pauza
15:30 - 16:30 Závěrečné slovo, předání absolventských listů, dotazy

Cena: 1.800 Kč

Cena zahrnuje celodenní program, 1x oběd.

Více informací: http://www.art-gate.cz/


Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA