NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 29)

Prádelna - Český Krumlov je multifunkční prostor v budově bývalé čistírny. Ideou Prádelny je vytvořit místo které se stane komunitním, vzdělávacím a kulturním centrem občanů a které je protikladem komerčnímu masivnímu turismu, převládajícímu v centru města. O dalších důvodech vzniku a fungování spolku Prádelna hovoří Kateřina Kuchtová v Nová síť informuje (No. 29).

» Číst více