NOVÁ KREV NA SCÉNĚ PRO ROK 2023 BYLA VYBRÁNA

Nová síť v roce 2023 podpoří 4 vybrané umělce a umělkyně/umělecké skupiny v oblasti nového divadla. Program Nová krev na scéně nabídne, mimo jiné, roční mentoring, v případě již hotového projektu podporu při jeho uvádění v rámci ČR nebo zajištění tvůrčího uměleckého či manažerského pobytu.

VYBRANÉ PROJEKTY PRO ROK 2023:

MUSAŠI ENTERTAINMENT COMPANY
MAGDALENA MALINOVÁ A KLÁRA VOSECKÁ/HOLKY, MŮŽU POPROSIT?
DOMEN ŠUMAN A KOLEKTIV/AŽ UMŘU, PUSŤTE MI
KHWOSHCH/TĚŽKÉ DIVADLO

O PROGRAMU NOVÁ KREV NA SCÉNĚ

Nová krev na scéně je program na podporu mladých a začínajících umělců a umělkyň, nových uměleckých skupin a absolventů uměleckých škol (do 3 let od absolutoria), kteří působí v oblasti nového divadla. Program je vhodný zejména pro ty umělce a umělecké skupiny, kteří se své autroské tvorbě chtějí intenzivně věnovat i do budoucna. Nová síť v roce 2023 podporuje 4 vybrané umělce a umělkyně/umělecké skupiny v oblasti nového divadla.
Nová síť vybraným umělcům v roce 2023 nabízí dle aktuálních možností organizace a zájmu účastníka programu:

roční mentoring v oblasti projektového financování, produkce, propagace, brandingu, případně i dramaturgie a síťování obecně v případě již hotového projektu podpora při jeho uvádění v rámci ČR nebo zajištění tvůrčího uměleckého či manažerského pobytu, případně podpora při vzniku nového projektu
Open call vyhlašuje Nová síť každý rok na začátku podzimu. Žadatel v přihlášce uvádí informace o projektu, ať už hotovém nebo v procesu tvorby, který chce v rámci programu rozvíjet či na něm pracovat.

Program realizuje Nová síť z.s. za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Art District Praha 7.

Koordinátorka programu: Tereza Rybová / terezarybova@novasit.cz