NOVÁ GENERACE NETWORKU NOVÁ SÍŤ

Network Nová sít´má od června 2017 sekci pro začínající organizace a prostory. „Křest“ tzv. víceúrovňového partnerství proběhl 15. 6. 2017 v prostorách zkušebny Nové sítě v Praze v Osadní ulici.

Podnětem pro zřízení víceúrovňového partnerství byl zájem začínajících organizací a prostor o zapojení do již existující sítě. Meeting se nesl v duchu vzájemného seznamování a přátelské konverzace. Adriana Světlíková představila čtyři pilíře činnosti kulturní neziskovky Nová síť, jimiž jsou podpora umění, vzdělávání, kulturní advokacie a networking. Poté se blíže věnovala vlastní networkingové praxi, podmínkám a výhodám vzájemné spolupráce. Následovaly prezentace přítomných organizací, zhodnocení jejich aktuální situace, poukázání na aktuálně řešené problémy a jejich dlouhodobější vize.

Přistupující organizace jsou organizačně, i pokud jde o zaměření své činnosti velmi rozmanité. Zastoupena jsou soukromé osoby, zapsané spolky a příspěvková organizace. Nejčastěji jde o kulturní iniciativy, rezidenční prostory, stagiony, komunitní a kulturní a centra v netradičních prostorech. Právě tato rozmanitost výrazně umocňuje vlastní potenciál networkingu a přináší nové příležitosti všem organizacím networku Nová síť.

Nové organizace mají nyní první rok na to, aby si vyzkoušely obrysy vzájemné spolupráce a začali se seznamovat s možnostmi, které networking nabízí. Další setkání všech přistupujících členů je naplánováno na červen 2018, kde zhodnotíme dosavadní spolupráci a budeme diskutovat o možnosti přijetí nových organizací do networku Nová síť.

Těšíme se na spolupráci s ArtproProstor, Centrum kultury a vzdělávání Blatná, Rezi.dance v lese, Vzbuďme Vary, Zachraňme kino Varšava, AvantgArt, BuranTeatr a Komunitním centrem Máchův mlýn.

-----
Společné setkání stávajících i přistupujících partnerů networku Nová síť se bude konat na podzim za podpory iniciativy „Zachraňme kino Varšava“ v Liberci.


Festival Malá inventura – konkurz (PR manažer/ka)Festival Malá inventura – konkurz (PR manažer/ka)

Malá loutková inventura v Kuksu - Nová síť informuje No. 43Malá loutková inventura v Kuksu - Nová síť informuje No. 43

Pracovní květnové setkání členů networku Nová síť se konal na Jesenicku a to nejen v malebné TančírnPracovní květnové setkání členů networku Nová síť se konal na Jesenicku a to nejen v malebné Tančírn

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

Online seminář: Právní minimum v umění a kultuřeOnline seminář: Právní minimum v umění a kultuře

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR

Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ