SETKÁNÍ V RÁMCI PROGRAMU VARP-PA

Koncem září proběhla v Budapešti konference monitorujících organizací programu VARP-PA (Visegrad Artist Residency Program – Performing Arts). Program se zaměřuje na podporu rezidenčních pobytů pro umělce ze zemí V4 – Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika. Účastníci konference mimo jiná témata řešili aktuální výzvu na rok 2018, která dosud nebyla vyhlášena. Nevyjasněná situace okolo výzvy na příští rok byla podnětem setkání na půdě Visegrádského fondu, které se konalo 5. října 2017 v Bratislavě. Za monitorující organizace se ho zúčastnila Adriana Světlíková /Nová síť/ a za Mezinárodní Visegrádský fond Andrea Babčanová. Na bratislavském setkání se otevřela otázka budoucnosti programu i jeho dalšího fungování.

Jednání vedlo k následujícím závěrům:

Aktuální výzva by měla být zveřejněna do konce roku 2017, nejpozději však začátkem roku následujícího. Důvodem odkladu vyhlášení výzvy bylo plánované spojení s výzvou pro oblast Visual & Sound Arts. Rozsah podpory se oproti minulým letům nemění.

IVF (International Visegrad Fund) pokračuje v dosavadní strategii, kterou je podpora jednotlivých segmentů kultury formou pravidelných projektových výzev. Jediným kritériem zůstává kvalita projektů a jejich poslání rezonující s posláním IVF. Nepreferují se projekty, které mají pouze lokální charakter.

Monitorující organizace funguje jako mediátor mezi hostujícími organizacemi a umělci a v případě nastalých komplikací monitoruje situaci a následně informuje IVF. Zároveň sleduje výsledky rezidenčních pobytů a jednou za dva roky podává IVF zprávu o výjimečných počinech, v rámci svých možností je promuje a prezentuje veřejnosti.

|Garantem programu VARP-PA pro Českou republiku je Nová síť. Cílem programu je podporovat inovaci, experiment a kreativitu v oblasti performance art – nové drama, současný tanec, nový cirkus, fyzické divadlo, vizuální divadlo, alternativní divadlo, performance, atd. Program podporuje výměnu a přispívá k intenzivnější spolupráci mezi nezávislými umělci a institucemi zaměřenými na performativní umění v zemích V4.|


Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA