KONFERENCE VZTAH K MÍSTU A ZPŮSOB ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Konference s podtitulem "Vztah k místu a způsob zprostředkování veřejnosti“ se v Jičíně zúčastnilo 120 hostů z měst a obcí celé České republiky.

Vedoucí organizace Nová síť / Adriana Světlíková a Petr Pola / společně s hlavní koordinátorkou českého kulturního networku Nová síť / Magdalena Špačková / vystoupili v rámci 29. ročníku konference Sdružení hisorických sídel Čech, Moravy a Slezska, která se konala 3. až 5. října 2019. Nová síť připravila čtvrteční odpolední blok věnovaný tématu živého umění v kulturních památkách, ke kterému dále přizvali "hybatele" místní kultury z Českého kulturního networku Nová síť. Jiří Vydra představil Valdštejnskou lodžii jako kulturní imaginárium v raně barokní památce, Magdaléna Petráková festival Luhovaný Vincent a jeho příspěvek k živé kultuře v lázeňském areálu, Roman Černík Moving Station jako inspirativní prostor v působivě revitalizované kulturní památce a v neposlední řadě Marie Kinsky společně s Ladislavem Bártou aktivity Zámku ve Žďáru nad Sázavou, kde ožívá kultura v jedinečném komplexu bývalého kláštera.

Konference poukázala na skutečnost, že živé umění má v případě oživování kulturních památek stejně jako při jejich běžném provozu nejen kulturní, ale nezanedbatelně i sociální a ekonomický dopad. Čtyři prezentované varianty vztahu k místu v rámci bloku Nové sítě poukázaly na zásadní roli zapojování místních komunit, rozvíjení mezigeneračního dialogu, vzdělávání, výchovu diváka, ale také příležitost ve formě investic. Budování vztahu k místu prostřednictvím živého umění v sobě nese předpoklad důvěry, otevřenosti, dialogu a partnerství lidí, kteří o oživení míst usilují, vidí v něm smysl a hodnotu pro budoucí generace.

Konference zahájil předseda sdružení historických sídel Bc. Libor Honzárek a dále se zúčastnili zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj, náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová, senátor Ing. Tomáš Czernin, ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková a mnoho dalších významných hostů.

Festival Malá inventura – konkurz (PR manažer/ka)Festival Malá inventura – konkurz (PR manažer/ka)

Malá loutková inventura v Kuksu - Nová síť informuje No. 43Malá loutková inventura v Kuksu - Nová síť informuje No. 43

Pracovní květnové setkání členů networku Nová síť se konal na Jesenicku a to nejen v malebné TančírnPracovní květnové setkání členů networku Nová síť se konal na Jesenicku a to nejen v malebné Tančírn

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

Online seminář: Právní minimum v umění a kultuřeOnline seminář: Právní minimum v umění a kultuře

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR

Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ