ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI

ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI

Od června 2017 zahájila Nová Síť novou sekci Začínáme spolupráci. Nové organizace mají dva roky na to, aby prozkoumaly obrysy spolupráce a seznámily se s příležitostmi, které nabízí síťování.

Těšíme se na spolupráci s:

Farmstudio / Vysoká
Fyzický a mentální prostor živého umění a kultury situovaný v historickém zemědělském statku v obci Vysoká na Kokořínsku. Kromě vlastního programu poskytuje Farmstudio zázemí pro tvůrčí pobyty, sympozia, plenéry a kurzy zájemcům z oblasti výtvarné-
ho, hudebního a performativního umění. Nedílnou součástí projektu jsou aktivity v oblasti ochrany kulturního dědictví, ergoterapie a alternativního životního stylu.
Kontakt: Pavel Matela, info@farmstudio.cz, www.farmstudio.cz

Fujaré / Rožnov pod Radhoštěm
Tvůrčí, dramaturgicko-produkční jednotka vznikla a od roku 2016 působí jako veselá štika v Rožnově pod Radhoštěm. Pořádá kulturní akce, hudební festival Hlasy, přednášky a debaty, dílny, intervence ve veřejném prostoru, happeningy. Fujaré je občanská aktivita, Fujaré to baví, Fujaré se zajímá o svět.
Kontakt: Honza Petružela, fujare@fujare.cz, www.fujare.cz

Industra STAGE / Brno
Industra je zavedená kulturní a kreativní fabrika. Propojuje výtvarné umění (výstavní prostory, ateliéry), performance a divadlo, kreativní hub (makerspace a ateliéry pro umělecké, designerské i technické obory) a výběrovou kavárnu. V oblasti živého umění produkuje a koprodukuje divadelní představení činoherního, alternativního, pohybového i nonverbálního divadla a zajišťuje rezidence pro jednotlivce i umělecké skupiny.
Kontakt: stage@industra.space, www.industra.space

Naplaveno / Stružinec v přírodním parku Jistebnická vrchovina
Spolek Naplaveno má za cíl podporovat kulturní dění na Jistebnicku. Organizuje divadelní představení, koncerty, semináře, oživuje tradice. Zdůrazňuje blízkost a dialog, spojuje místní obyvatele a lidi z měst. Poskytuje rezidenční prostor pro umělce. Naplaveno sídlí v malé vesničce Stružinec, kde chalupa, stodola s divadelním sálem, maringotka, dílna i hektar luk a krása okolní přírody nabízí možnost tvorby, odpočinku a vzdálení se od hluku měst.
Kontakt: Karolína Plachá, naplaveno@naplaveno.cz, www.naplaveno.cz

Produkční skupina Jelení SKOK / Velvary
PSJS je zastřešujícím spolkem, který se věnuje rozvoji regionální kultury a komunit¬ních projektů v oblasti města Velvary. Pod hlavičkou projektu Velvareum zde tvoří nabídku edukačních programů pro školy a veřejnost, které pracují s místními kulturně uměleckými obsahy. PSJS také zastřešuje volné sdružení Osamělých písničkářů.
Kontakt: Kateřina Špičková, velvareum@velvary.cz, www.velvareum.wixsite.com/velvaryTeatrum KUKS

Spolek Zlínský Zvěřinec / Zlín
Zvěřinec je spolčení rodáků Zlínského kraje, kde také pořádá komunitně-kulturní akce a do budoucna plánuje vznik kulturní instituce jako centra pro setkávání, rozvoj, vzdělávání i uměleckou seberealizaci místních obyvatel.
Kontakt: Jan Tomšů, spolekzverinec@gmail.com, www.zverine.cz

Tančírna v Račím údolí / Javorník
Tančírna je secesní stavba ukrývající se v lesích Račího údolí nacházející se v oblasti Rychlebských hor. Jedná se o kulturní institucí, která pořádá koncerty, autorská čtení, divadla a spolupracuje na přípravě a realizaci českoněmeckého site-specific
festivalu „V centru/ Im Zentrum“.
Kontakt: Zdeňka Morávková, kultura@bernartice.eu, www.georgshalle.cz

Theatrum Kuks / Kuks
Theatrum Kuks pořádá stejnojmenný multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění v kulisách kukského areálu a okolí. Navazuje na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu. Prostřednictvím festivalu, rezidencí, workshopů a dalších projektů sem vrací živé umění a stimuluje mezioborová setkávání. Zejména mezi mladými umělci iniciuje zájem o baroko a jeho přesahy do současného umění. Od roku 2020 provozuje Galerii loutek s unikátní sbírkou 50 loutek Jiřího Nachlingera inspirovaných Braunovými sochami. Theatrum Kuks je součástí projektu #novebaroko
Kontakt: Kateřina Bohadlová, katerina@theatrum-kuks.cz, www.theatrum-kuks.cz

Sladovna / Písek
Sladovna je největší galerií pro děti a jejich dospělé v České republice. Hlavní dramaturgickou osou je programový koncept „Galerie hrou“. V něm se opíráme o to, co je pro rozvoj každého dítěte klíčové, a to je hra a prožitek. V rekonstruované části budovy bývalé sladovny najdou návštěvníci v prostorách o celkové rozloze 4500 m2 5 stálých výstav a několik sezónních dočasných výstav, které vznikají v rámci mezioborové spolupráce nejrůznějších umělců a institucí. Ve Sladovně je i Balzám Café – kavárna, aromabar, koncerty. Sladovna také pořádá městský festival pro rodiny s dětmi, který v květnu rozžívá písecké ulice a účast¬níkům nabízí zapojení se do příprav i samotného průběhu. Organizace působí nejen v ČR, ale i v Evropě.
Kontakt: Adam Langer, adam.langer@sladovna.cz, www.sladovna.cz