KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE 2021

Konference Culture Get-Together 2021 zprostředkovala nezbytný dialog aktérů v kultuře a živém umění. Organizace Nová síť druhým rokem uspořádala kulturní konferenci, která je místem pro potřebný dialog zástupců nezřizované, zřizované kultury a státní kulturní správy. Po jednotlivých příspěvcích následovaly předmětné diskuze, reflektující současný stav v oblasti kultury a živého umění v České republice. Konference se uskutečnila v Centru současného umění DOX v Praze.


Hlavním zaměřením dvoudenního setkání s podtitulem “Měníme kulturní praxi”, byla spolupráce v kultuře, a s tím spojené jednotlivé okruhy, kterými jsou Status umělce, meziresortní spolupráce, komunikace a kultivace, Národní plán obnovy, funkce a role Ministerstva kultury České republiky, kultura v tuzemských regionech.


Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu, ve svém příspěvku pojmenovala potřebu úpravy legislativního prostředí, jak v kompetenci Ministerstva kultury, tak dalších resortů, s cílem vytvořit a zakotvit specifika uměleckých profesí a vytvořit efektivní Status umělce.


„Osobně jsem přesvědčený, že pokud se podaří tyto vztahy, tyto ‚nastavené‘ spolupráce, které vychází z pochopení a respektu, zachovat pro další roky, bude to obrovsky užitečné a bude tak opět doslova platit, že vše zlé přináší i něco dobrého,“ reflektoval koronavirovou krizi Jakub Vedral, Člen Prezidia Českého střediska ITI, a nezávislou scénu označil za platného hráče, se kterým se počítá.


Nezávislý sektor živého umění se podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR Lenky Havlíkové dělí na třípatrový: nové inovativní projekty, dlouhodobé organizace a excelentní organizace, které provozují kulturní a umělecké subjekty i budovy. Havlíková ve svém příspěvku na téma státní kulturní politika apelovala na státní sektor, aby ho takto zohledňoval.


Nová síť vyhradila značný prostor také aktuální studentské iniciativě Ne!musíš to vydržet, která reflektuje alarmující problémy na pražské DAMU. Mezi ty nejkřiklavější patří například sexuální obtěžování, atmosféra strachu, nebo střet zájmů. „Studenti DAMU odpálili bombu, která doutnala již velmi dlouho. Zřejmě jsme museli počkat na generaci, která již nemá pochopení pro určité pozůstatky normalizačních praktik,“ říká programový ředitel Nové sítě Petr Pola.


Diskuzního panelu o iniciativě se účastnili: student DAMU a dramaturg Národního divadla v Brně Jaroslav Jurečka, prorektorka AMU Eliška Děcká, studentka DAMU Marie – Luisa Purkrábková, proděkanka DAMU Alice Koubová, proděkan DAMU Karel František Tománek. Moderovala publicistka a pedagožka Eva Marková.


Diskuze se zaměřila na možnosti a formy nastavení jasných pravidel, jež mohou pomoci definovat hranice, které budou prospěšné všem. Podle všech účastníků diskuze by cenným výsledkem iniciativy byl živý mezigenerační dialog. Do času vyhrazeného pro diskuzi s publikem přispěl například šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar. Ten důrazně apeloval na aktivní obměnu vyučujících v prostředí uměleckých škol.


Iniciativě byl v rámci konference věnován i kulturní OPEN MIC na téma Ne!musíš to vydržet. Formát, který se skládal z intenzivních a místy velmi osobních příspěvků osobností z kulturní sféry, moderoval básník a režisér Jakub Čermák.


Celý druhý den konference se zaměřil na situaci v regionech. „Protože Nová síť se regiony bytostně zabývá, snaží se jim pomáhat, zasazuje se o decentralizaci a přibližování vztahů mezi velkými městy a menšími městy či obcemi a také zahraničím, budeme se regionům věnovat i zde na konferenci,“ uvedla první ranní panel Adriana Světlíková, ředitelka Nové sítě.


Nebývalý ohlas získala náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová se svým příspěvkem představujícím Asociaci krajů ČR. Zástupci jednotlivých regionů, ředitelé a provozovatelé tamních organizací, i zástupkyně státní správy v čase vyhrazeném pro regiony, reflektovali současnou situaci. Zazněla četná úskalí, jako například nedostatek lidských zdrojů nebo absence půjčoven techniky, ale také praktické kroky, které mohou kulturu v regionech pozvednout.


Sdílená vize, efektivní komunikace, živý dialog, systematický přístup a hledání společného řešení, to jsou hlavní pilíře, jejichž postupné udržování a naplňování může měnit kulturní praxi k lepšímu. Letošní konference letos přinesla mnoho zážitků a byla svým zaměřením opravdu předmětná.


Podívejte se na záznam z prvního a záznam z druhého dne konference.


Konference byla realizována díky podpoře EHP fondy

Culture Get-Together 2021 medailonky.pdf (324KB)Culture Get-Together 2021 program.pdf (1060KB)