KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE 2022

Culture Get-Together 2022 je třetím ročníkem konference pro odbornice a odborníky v kultuře, zástupkyně a zástupce MK ČR, referentky a referenty grantových a dotačních řízení, pedagožky a pedagogy apod. Cílem konference je motivovat ke spolupráci zástupkyně a zástupce v oblasti převážně nezávislých scénických umění, samospráv a státního sektoru. Jde o participativní akci, do které angažujeme širokou veřejnost se zájmem o současnou situaci živého umění a kulturní praxe.

26. - 27. 9. 2022 / Vzlet - Praha

Konference bude také online streamovaná:
26. 9. 2022 → https://bit.ly/streamCGT_26-9
27. 9. 2022 → https://bit.ly/streamCGT_27-9

Centrální pozornost letošní konference bude mít opět ZMĚNA KULTURNÍ PRAXE, tentokrát s užším zaměřením na HODNOTU PRÁCE V KULTUŘE.

Konference Culture Get-Together 2022 se zaměří na vybraná témata, která nejvíce zarezonovala v uplynulém roce. Konference umožní prezentovat výsledky, kterých se za daný rok podařilo dosáhnout a reagovat na vývoj, který každoročně ovlivňuje uměleckou obec v ČR. Oborové organizace získají příležitost podat zprávu o své činnosti, identifikovat nejaktuálnější problémy a rizika. Pracovní skupiny umožní sdílet zkušenosti i nabyté znalosti, vzniká prostor pro získání zpětné vazby. Odbornice a odborníci dostanou prostor referovat o aktuální situaci na úrovni kulturní politiky v Praze, ČR ale i Evropy. Cílem je také podpořit networking, tedy posílit stávající i nové síťování.

Konferenci pořádá servisní organizace pro živou kulturu Nová síť z. s. pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka v rámci předsednictví České republiky v Radě EU 2022.

Partneři konference: Program, výběr a participaci jednotlivých odborníků v rámci konference konzultujeme s klíčovými oborovými organizacemi v oblasti performing arts, Českým střediskem ITI, Institutem umění - Divadelním ústavem a v neposlední řadě se členy Českého kulturního networku Nová síť, ad.

Podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Hlavní město Praha, Fondy EHP a Norska 2014-2021

Podrobný program zde:

Medailonky řečníků a panelistů (353KB)Program Culture Get-Together 2022 (573KB)TISKOVÁ ZPRÁVA_KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2022 (370KB)Zaverecna zprava CGT 2022.docx.pdf (70KB)