ČESKÉ BUDĚJOVICE

KREDANCE

Kredance [kredenc] působí v Českých Budějovicích od roku 2010. Počínaje květnem 2015 sídlí v budově Jihočeského divadla a své aktivity směřuje do divadelního, veřejného i virtuálního prostoru. Kredance je otevřen všem, kteří jsou přístupní novým myšlenkám, kreativitě a aktivnímu přístupu ke svému životu. Cílem Kredance je vytvářet přátelské prostředí pro setkávání umělců a příznivců současného umění na Jihu Čech.

Místo: Hlavním působištěm jsou České Budějovice - divadelní i veřejný prostor; od roku 2014 realizuje akce i v rámci Jihočeského kraje.

Akce: Celoročně vytváří příležitosti pro setkávání s projekty v oblasti performing arts na Jihu Čech, tj. prezentace představení, realizace rezidencí a produkce autorských projektů. Každoročně uvádí dramaturgii festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA a festivalu nového divadla MALÁ INVENTURA. Od září do června otvíráme pravidelné taneční a pohybové kurzy pro děti, mládež i dospělé.

Prostory: Nedisponuje vlastními prostory, partnery pro realizaci aktivit v interiéru jsou Jihočeské divadlo (ČB), Dům umění (ČB), CESTA (Tábor), Sladovna (Písek) a Švestkový dvůr (Malovice).

Možnosti: Prostor pro uměleckou rezidenci v oboru performing arts, prezentace projektů na profestionální úrovni v jihočeském regionu, partnerství v rámci zajímavých projektů.

Kontakt: Kredance z. s., Dr. Stejskala 424/17 370 47 České Budějovice; www.kredance.cz, jilkova@kredance.cz nebo +420 728882704