ČESKÉ BUDĚJOVICE

KREDANCE

Kredance [kredenc] působí v Českých Budějovicích od roku 2010. Počínaje květnem 2015 sídlí v budově Jihočeského divadla a své aktivity směřuje do divadelního, veřejného i virtuálního prostoru. Kredance je otevřen všem, kteří jsou přístupní novým myšlenkám, kreativitě a aktivnímu přístupu ke svému životu. Cílem Kredance je vytvářet přátelské prostředí pro setkávání umělců a příznivců současného umění na Jihu Čech. Ve středu našeho zájmu je současný tanec a pohybové divadlo. Jednáme intuitivně, jsme otevřeni spolupráci a nebojíme se experimentovat, protože „Není tance bez Kredance“.

Místo: Hlavním působištěm jsou České Budějovice - divadelní i veřejný prostor; od roku 2014 realizujeme akce i v horizontu Jihočeského kraje.

Akce: Celoročně zprostředkováváme kontakt se současným tancem a pohybovým divadlem na Jihu Čech, tj. prezentace představení, realizace rezidencí a produkce autorských projektů. Každoročně také uvádíme dramaturgii festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA a festivalu nového divadla MALÁ INVENTURA. Od září do června otvíráme pravidelné taneční a pohybové kurzy pro děti, mládež i dospělé. V době školních prázdnin se věnujeme aktivitám pro děti a mládež, které kombinují pohyb, animaci a výtvarné umění.

Prostory: Toho času bez vlastního prostoru. Partnery pro realizaci aktivit v interiéru jsou Jihočeské divadlo (ČB), Sfinx (ČB), CESTA (Tábor), Sladovna (Písek) a Švestkový dvůr (Malovice).

Možnosti: Kontaktujte nás, pokud v oboru současného tance či pohybového divadla hledáte prostor pro uměleckou rezidenci, tvoříte na Jihu Čech, chcete prezentovat projekt na profesionální úrovni v Jihočeském regionu, hledáte partnera zajímavého projektu.

Tech informace: Pro technické informace našich partnerů v jednotlivých městech nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt: Kredance z. s., Dr. Stejskala 424/17 370 47 České Budějovice; www.kredance.cz, jilkova@kredance.cz nebo +420 728882704