LUHOVANÝ VINCENT

LUHOVANÝ VINCENT

Posláním festivalu je obohatit kulturní život Luhačovic a rozvinout živé hudební, dramatické, taneční, výtvarné, literární a filmové formy. Prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr. Skrze dramaturgii bez kompromisů testujeme na divácích vizionářské, neprověřené a neprvoplánové umělecké unikáty. Festival funguje na dobrovolnické bázi. Revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města. Venkovní akce jsou zdarma a přispívají tak k posílení kulturního a komunitního života v lokalitě, vytváří funkční veřejný prostor, zdravé městské prostředí a nabízí komunitě identitotvorné prvky. Festival je prostorem pro setkání a diskuzi, do které je vtažen organizační tým, návštěvníci, obyvatelé, místní podnikatelé, zástupci města a jeho institucí. Festival rozvíjí a zkoumá lázeňství jako společensko-kulturní fenomén a přispívá k aktualizaci této kulturní tradice.

Místo: Organizace pořádá své aktivity v lázeňském areálu a prostorách městských a lázeňských institucí.

Akce: Třídenní festival Luhovaný Vincent

Prostory: Organizace bez vlastních prostor

Možnosti: Prostor pro přípravu, realizaci a prezentaci divadelních, výtvarných, literárních hudebních a multimediálních projektů. Zaměřujeme se na žánrové fúze a přesahy. Naším hlavním zájmem jsou živá umění a akce ve veřejném prostoru.

Kontakt:
Luhovaný Vincent, z.s. - A. Slavíčka 267, Luhačovice 763 26, www.luhovanyvincent.cz
Magdaléna Petráková, magdalena@luhovanyvincent.cz, 728 967 220