PRAHA

NOVÁ SÍŤ

Nová síť je iniciátorem a zakládající organizací stejnojmenného kulturního networku, který od roku 2004 sdružuje organizace napříč regiony ČR. V průběhu let se network rozrostl o další aktivní členy, jejichž vzájemná spolupráce se stále rozšiřuje a zintenzivňuje.

Spojujeme lidi a organizace tak, aby bylo živé umění organickou součástí běžného života. Podporou kreativity a svobodného jednání se podílíme na rozvoji umění i občanské společnosti. Od svého založení v roce 2004 působíme v oblasti nového divadla - na pomezí pohybového, fyzického, vizuálního, loutkového, konceptuálního a experimentálního divadla.

Akce: Realizujeme čtyři stěžejní projekty: Český kulturní network Nová síť - projekt regionální spolupráce, Malá inventura (Praha, Jičín, Opava, České Budějovice ad.) – festival nového divadla a jeho Ozvěny v ČR i v zahraničí, Nová krev na scéně - program na podporu nejmladších umělců, Umělecké rezidenční pobyty - projekt na podporu rezidenčních pobytů v ČR i zahraničí.

Místo: Nová síť je od svého počátku spojena s městskou částí Praha 7, v posledních letech sídlí v samém středu meandru řeky Vltavy v pražských Holešovicích.

Možnosti: Činnost spolku Nová síť stojí na čtyřech základních pilířích: networking (budování infrastruktury pro kulturní projekty neziskového typu), arts advokacie (snaha o získání respektu k této oblasti umění; monitoring, vytváření informační databáze; udílení cen „Česká divadelní DNA“ za rozvoj, přínos a podporu nového divadla), vzdělávání (tvůrčí rezidenční pobyty pro umělce, poskytování konzultací a poradenství; veřejné prezentace, semináře, pořádání diskuzí a workshopů), umění (podpora a profesionalizace umělců; zajištění administrativního, produkčního, organizačního a finančního zázemí).

Kontakt: Nová síť z.s., Osadní 26, 170 00 Praha 7, novasit@novasit.cz, www.novasit.cz