2022

O PROGRAMU NOVÁ KREV NA SCÉNĚ

Nová krev na scéně je program na podporu mladé umělce, nové umělecké skupiny a absolventy uměleckých škol (do 3 let od absolutoria), kteří působí v oblasti nového divadla. Program je vhodný zejména pro ty umělce a umělecké skupiny, kteří se své autroské tvorbě chtějí intenzivně věnovat i do budoucna. Open call vyhlašuje Nová síť každý rok na začátku podzimu.

Nová síť vybraným umělcům v roce 2022 nabízí dle aktuálních možností organizace a zájmu účastníka programu:

roční mentoring v oblasti rozvoje dle vlastních potřeb, a to zejména v oblasti grantové gramotnosti, produkce, zasíťování, identifikace - propagace, brandingu a případně i dramaturgie - osobní konzultace a možná účast na všech veřejných seminářích a workshopech pořádaných Novou sítí podpora při uvádění již hotového projektu v rámci ČR, případně uvedení na festivalu Malá inventura v Praze, Kuksu, Jičíně, Jihlavě, Českých Budějovicích nebo Karlových Varech podporu při vzniku nového projektu (např. formou zajištění umělecké rezidence) další specifickou podporu podle aktuálních potřeb účastníka a možností Nové sítě
V roce podporujeme tyto umělce/umělkyně a soubory:

FRAS (dříve Československé klacky) / Nová síť podpořila uvedení obou projektů na festivalu Malá inventura v Praze a chystá další uvádění zejména v regionech ČR. FRAS se velmi aktivně zapojují do kampaně na pomoc Ukrajinským uprchlíkům. Vytvořili verzi své inscenaci Za dveřmi v ukrajinštině a toto představení hrají zcela bez nároku na honorář. Dále FRAS získá podporu formou zajištění rezidenčního pobytu v písecké Sladovně.
Averze_ / Nová síť podpoří souboru Averze_ při vzniku nového projektu formou zajištění umělecké rezidence v divadle DIOD v Jihlavě. Soubor se momentálně snaží prorazit na slovenské divadelní scéně.
Divadlo Aldente / Nová síť souboru poskytuje celoroční koučink a konzultace, které se zaměřují na branding, mediální obraz, práci s publikem a finance. Dále Nová síť asistuje při zajištění výjezdů po regionech ČR.
Natálie Podešvová / Formou seminářů a konzultací získává Natálie průpravu do provozních a administračních otázek nutných pro její samostatné fungování jako nezávislé umělkyně na volné noze. Dále s Natálií Nová síť řeší podporu v orientaci na scéně v Praze, ale zejména v regionech ČR, asistuje jí v navázání kontaktů a nových spoluprací a podporuje Natálii při vzniku nového projektu.

Program realizuje Nová síť z.s. za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

Koordinátorka programu: Tereza Rybová / terezarybova@novasit.cz
nk_2021