2020

PRAHA NENÍ ČESKO

KOLEKTIV INTELEKTRURÁLNĚ

Praha není Česko je cestovní kancelář, která se zabývá hledáním pravé českosti. Skrze své aktivity vytváří šťastné univerzum,
ve kterém rozdíly město-venkov, návštěvník-turista, cestovní agentura-umělecký projekt přestávají být důležité. O to víc je
ale důležité setkání a sdílení společných hodnot: pivo, párky, panáky!

Umělecký tým: Adam Dudek, Andrea Dudková, Anna Chrtková, Eva Sýkorová
Premiéra: 6-16.6. 2019, Pražské Quadriennale
Podpořili: DIFA JAMU v Brně, IDU

Foto: Pavlína Taubingerová