2016

SYNOVIAL

Představení vystihující muže, jak vnímají sami sebe a svoje tělo v současnosti.

Už od chlapeckého věku hraje v životě mužů zásadní roli jejich tělo. Způsob jak ho vnímájí, jaký k němu mají vztah, určuje jejich fyzickou identitu. I přes dar myšlení a řeči jsou emoce a zdraví člověka vyjadřovány skrz jeho tělo a slouží jako hlavní prostředek k sebevyjádření a interakci s okolním světem.
„Synovia“ (synoviální tekutina),je viskózní tekutina produkovaná synoviem, jejímž hlavním účelem je snížit tření chrupavek v kloubu při jeho pohybu a zajistit jeho správnou funkci.

Koncept, choreografie, interpretace: Marek Zelinka, Martin Talaga
Light design: Šimon Kočí
Supervize: Radim Vizváry

Premiéra: 5. 3. 2015 Divadlo Disk
40 min. / jazykově bezbariérové