NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 23)

Marcello Lussana, Olga Kozmanidze: Prohloubit smyslové vnímání

Sedmnáctý ročník festivalu nového divadla Malá inventura v rámci svého programu letos uvede i participativní představení Sentire berlínského kolektivu Pragmata. O propojení vědy a umění a fungování nezávislé scény v Berlíně jsme si povídali s Marcellem Lussanou a Olgou Kozmanidze.

Sentire je jedinečným projektem, který propojuje vědu a umění. Z jakého zázemí vycházíte?

Olga: Vycházím především z hudby, zvukového umění a performance artu. Vzhledem k tomu, že v našich performancích počítáme s aktivní účastí publika, podílím se na nich jako performerka, ale taky konceptualizuju a promýšlím takzvané „interaktivní scénáře,“ které pomáhají prohloubit smyslové vnímání účinkujících. Dříve jsem pracovala v reklamě jako projektová manažerka a obchodní ředitelka. Tyto schopnosti nyní používám při práci na Sentire, když plánuju a organizuju různé aktivity, které v rámci našeho kolektivu realizujeme.

Marcello: Moje zázemí je poněkud odlišné. Ačkoli jsem se od patnácti věnoval hudbě, nejprve jsem studoval cizí literaturu a jazyky. Potom jsem vystudoval magistra v oboru technologií a komunikace a začal programovat a pracovat s počítači. V tu dobu jsem se taky začal zajímat o hudbu generovanou počítači, což mě dostalo z Itálie do Berlína. Zde jsem konečně na Univerzitě umění absolvoval studium zvuku a zvukových umění. Od té doby se zabývám interaktivními hudebními systémy jako umělec i jako vědec. Sentire vnímám jako mezižánrovou syntézu.

Sentire je italské slovo, které znamená jak „cítit,“ tak „slyšet.“ Zachycuje to podstatu vašeho vystoupení/výzkumu. Jak to vše začalo?

Olga:
Vše to začalo v roce 2016, když jsme se s Marcellem seznámili a zjistili, že máme stejné zájmy. Šlo hlavně o téma blízkosti a interakce mezi lidmi, kterým jsem se zabývala ve svých participačních performancích a Marcello při práci s interaktivními technologiemi. Také nás oba zajímaly somatické a umělecké praktiky založené na těle, které zlepšují lidské vnímání. Tehdy mi Marcello ukázal jeho systém, který umožňuje přetvářet lidskou interakci na zvuk.

Marcello: Když jsem v roce 2014 objevil systém blízkosti/dotyku, okamžitě to upoutalo mou pozornost. Umožňoval totiž přiřazovat hodnotu něčemu, co každý den prožíváme, ale ne vždy si to uvědomujeme. Na systému jsem pracoval dál, až z toho časem vznikl koncept Sentire.

V jaké chvíli se k výzkumu přidala performativní část?

Marcello: Poté, co jsem poznal Olgu, která se mnou sdílela zájem o somatické praktiky a už dříve pracovala na konceptech performativity a blízkosti.

Olga: Navrhla jsem podklady pro participační představení. Publikum v něm prochází různými interaktivními scénami, což způsobuje změnu zvuku. V roce 2018 se k nám přidal Pascal Staudt, zvukový umělec a konstruktér nástrojů, který se podílí na zdokonalení technického vybavení Sentire a jeho zvukového prostředí.

Sentire je krásné slovo, hlavně v souvislosti s vaším projektem. Jak jste se k němu dostali?
Marcello: Přišlo mi na mysl skoro samo, protože v italštině ho říkáme pořád – když mluvíme o sluchu a pocitech. Je to takové obecně používané slovo a skvěle sedí na to, co člověk cítí při Sentire: hluboké pohlcení aktem poslechu a pociťování, které vytváří smyčka vzájemného vnímání.

Vztah mezi výzkumem a performancí je velmi těsný. Jak chápete tento hermeneutický přístup?

Marcello: Výzkum a performování byly vždy úzce propleteny. Cílem mého doktorandského výzkumu je vytvořit systém, který podporuje uvědomění si vlastního těla. Potřebuji vědět, co lidé při Sentire cítí a prožívají. Abych to zjistil, používám fenomenologickou metodu rozhovoru, která odhaluje povětšinou nevědomou úroveň prožitku. Podle výsledků jsem upravil stávající systém k dalšímu používání. Výzkum probíhá na dvou úrovních: jednak se zajímám o design interaktivního hudebního systému, jednak mi jde o čistý kvalitativní výzkum prožitku uživatelů.

Kromě umění existuje pro váš výzkum celá řada jiných uplatnění. Kam dál Sentire míří?

Olga: Zpětné vazby od účastníků Sentire nám pomohly si uvědomit její potenciál v hudební terapii. Rozeslali jsme naši hypotézu a výsledky uměleckého bádání terapeutům, kteří následně začali Sentire dále testovat na lidech s nervovými a mentálními poruchami. Nyní jim pomáháme adaptovat interaktivní scénáře v závislosti na pacientech a jejich situaci. Což nám dává lepší vhled pro další vývoj performance, zdokonalení zvukového prostředí i používaného hardwaru.

Jedno z míst, kde jste našli oporu pro vaši práci je projektový prostor Spektrum. Jakou hraje roli ve vývoji Sentire?

Olga: No, za prvé jsem se ve Spektru seznámila s Marcellem. Zároveň jsme tam měli naše první společné vystoupení v rámci showcasu MovLab komunity. Spektrum vytváří velmi zvláštní prostředí, které generuje spolupráci s mnoha zajímavými lidmi. Z některých pak vzejdou další kolektivy a plnohodnotné projekty, jakým je například Sentire. Spolupracujeme se Spektrem na prezentaci našich projektů včetně vedlejších aktivit jako je „Konference citlivějšího cítění,“ která se zabývá lidskou kognicí a interakcí mezi člověkem a počítačem.

Marcello: Chodím do Spektra od jeho vzniku jako aktivní účastník přidružené komunity MovLab. Prezentoval jsem tam i různé jiné projekty, které však vždy souvisely s novou hudbou, zvuky a performance artem. Později jsem také začal pořádat workshopy o designu interaktivních zvukových systémů.

Nedávno jsi založil vlastní komunitu, kolektiv Unfold. Můžete nám říct něco víc o vašich aktivitách a plánech do budoucna?

Marcello: Unfold je zatím jen experiment. Cítili jsme potřebu vytvořit komunitu zaměřující se na téma lidského vnímání a interaktivních technologií. Rádi bychom pořádali více setkání a aktivně zapojovali návštěvníky. Unfold má být místem umění, ale i produktivní diskuzí.

Váš kolektiv byl založen v Berlíně, stejně tak tam byl vyvinut Sentire, a navíc jste se tam i seznámili. Jak vnímáte Berlín v kontextu vaší práce?

Olga: Myslím, že Sentire vznikl díky jedinečnosti Berlína. Existuje zde mnoho míst a událostí pro lidi, jako jsme my. Z pozice vycházejícího umělce je to velmi povzbuzující. Okolí vítá experimenty a podporuje sdílení, i když může jít v první fázi pouze o rozpracované projekty. Berlín je otevřený pro jakýkoli umělecký experiment, což nám pomáhá.

Marcello: Přesně tak. Berlín je velmi živé město, hlavně co se umění týče. Žiji zde už téměř jedenáct let. Je pravda, že dříve byl Berlín o mnoho levnější město, což byl také hlavní důvod úspěchu zdejší undergroundové scény. Každý mohl přijet a prostě to zkusit. Nyní nájmy pořád rostou a mění se i lidé, kteří sem přicházejí. Proces gentrifikace výrazně proměňuje město hlavně v posledních třech čtyřech letech. Navzdory tomu doufám, že si Berlín uchová svou jedinečnou atmosféru, která dává mladým lidem a umělcům prostor k sebevyjádření.

Více o představení Sentire na stránkách festivalu Malá inventura, v rámci jehož programu se představí 26. 2. od 16:00 a 20:00 v Petrohradské kolektiv.

Pravidelný blog Nové sítě publikovaný v internetovém magazínu o současném divadle v kontextu www.divadelni-noviny.cz/
OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR