REZIDENČNÍ PROGRAM ART-IN-RES & ČESKÁ CENTRA

Servisní organizace pro kulturu Nová síť z. s. rozšiřuje dlouhodobou spolupráci s Českými centry, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, tentokrát v oblasti rezidenčních pobytů. V roce 2024 společně uskutečňují pilotní rezidenční programv oblasti scénických umění realizovaný v zahraničí.

Podpořeno bude celkem 5 rezidenčních pobytů pro české profesionály působící v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů, a to v Bulharsku, Francii, Polsku, Řecku a Srbsku. Pro každou zemi je vyhlášena samostatná výzva se specifickými podmínkami, které odráží možnosti partnerské organizace.

CÍL PROGRAMU:

Podpora mezinárodní mobility a síťování Rozvoj kompetencí rezidentů/tek s cílem posílení jejich znalostí a dovedností Poskytnutí příležitosti tvořit a prezentovat se v inspirativním prostředí vybraných zemí Evropy Navázání nových vztahů a spolupráce vhodné pro jejich umělecký rozvoj a profesní život
OTEVŘENÉ VÝZVY:

Tvůrčí rezidence v Černomoří: https://artinres.cz/bulharsko/ Tvůrčí rezidence v Paříži: https://artinres.cz/francie/ Tvůrčí rezidence ve Varšavě: https://artinres.cz/polsko/ Tvůrčí rezidence na ostrově Syros: https://artinres.cz/recko/ Manažersko-kurátorská rezidence v Bělehradě: https://artinres.cz/srbsko/
POSKYTUJEME:

Ubytování Tvůrčí a pracovní zázemí Propojení s místní uměleckou scénou Příspěvek na dopravu Příspěvek na denní výdaje
PODMÍNKY PROGRAMU:

Program není určený pro oblast hudby, výtvarného umění, filmu ani literatury. Výzva je určena pro žadatele/ky s českým státním občanstvím nebo trvalým pobytem na území Česka. Výjimku je možné udělit cizinci působícímu v rámci českého uměleckého kolektivu. Součástí rezidence je alespoň 1 veřejný výstup např. prezentace, artist-talk, ukázka work-in-progress, veřejná intervence v prostoru atd. Komunikačním jazykem rezidenčního pobytu je angličtina. Jeden projekt je možné přihlásit maximálně do 2 otevřených výzev. Podmínkou rezidenčního pobytu je doložení závěrečného reportu a fotografií nejpozději 30 dnů po ukončení rezidence, které budou následně zveřejněné na webu ART-IN-RES a Českých center. České centrum zajistí vybraným rezidentům/kám skrze partnerskou smlouvu ubytování a tvůrčí zázemí ve spolupráci s místní partnerskou organizací. Nová síť formou příkazní smlouvy vyplatí vybraným rezidentům/kám s předstihem příspěvek na náklady spojené s dopravou a denními výdaji.
ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:

Do programu se přihlaste skrze PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ. Formulář obsahuje: stručný popis projektu či záměr rezidenčního pobytu, realizační tým, profesní životopis či portfolio, technické požadavky a stručný motivační dopis. Jazykem přihlášky je angličtina (gramatická správnost nebude posuzována) Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (zástupci partnerské organizace, Českých center a Nové sítě).
Deadline Řecko: 5. 4. 2024, 23:59 Deadline Bulharsko, Francie, Polsko, Srbsko: 15. 4. 2024, 23:59
Program je realizován Novou sítí z.s. a Českými centra za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.