EVROPSKÝ PROJEKT SPARSE PLUS

Projekt SPARSE PLUS, který navazuje na úspěšný projekt SPARSE, se zaměřuje na budování know-how a podporu uvádění kvalitních uměleckých akcí v rurálních oblastech a venkovských komunitách. Projekt vychází z výzkumu a statistik EU, ze kterých plyne, že v rurálních oblastech žije 30 % evropské populace a přístup ke kulturním službám je zde nepoměrně komplikovanější než ve větších aglomeracích.

Projekt SPARSE PLUS začal v roce 2023 a poběží až do roku 2027. Nová síť společně s dalšími 11 partnery z 9 evropských zemí uskuteční v 50 venkovských obcích 150 představení od 45 uměleckých souborů. Součástí pětiletého projektu je i program živého a digitálního mentoringu pro promotéry a umělce, 2 meetingy (pro 120 zástupců profesionální umělců a promotérů z venkovských oblastí) a mezinárodní konference o problematice uvádění umění v rurálních oblastech, která se uskuteční v Praze na podzim roku 2025. Evropský projekt SPARSE PLUS zahrnuje také výzkumnou složku, která je rozdělena do čtyř částí: evaluace, dva výzkumy a následná advokacie.

Nedílnou součástí celého projektu jsou promotéři a promotérky. Ti budou ve svých organizacích uvádět vybraná představení, která budou součástí lokální, ale i mezinárodní tour. Pro ně jsou také připraveny odborné semináře a samozřejmě networking a výměna know how s ostatními promotéry z dalších 8 zemí. Za Novou síť byli vybráni tito promotéři a promotérky: Kateřina Bohadlová – Theatrum Kuks, Anna Davis – Švestkový Dvůr, Pavel Kubaník – Kulturák, Markéta Málková – REZI.DANCE Komařice, Pavlína Svobodová – Valdštejnské imaginárium.

Partneři projektu:

AMAT, Italy / Fish Eye, Lithuania / Eesti Tantsuagentuur, Estonia / Nova sit, Czech Republic / Shoshin Theatre, Romania / FTS, Italy / Pro Progressione, Hungary / Sinum Theatre, Hungary/ Teatro 4Garoupas, Germany / Riksteatern Värmland, Sweden / Art Fraction Foundation, Poland

Přidružení partneři:
Centrum Uměleckých Aktivit, Czech Republic / Vestland Flykeskommune, Norway

Ve spolupráci s:
Take Art, UK

Webové stránky projektu: https://www.sparse.eu/