MOBILITA MÁ SMYSL ANEB PARTNERSKÝ MEETING V ITÁLII

Na konci dubna (22. - 28. 4.) jsme společně s Partnery Českého kulturního networku Nová síť absolvovali týdenní pracovní cestu do Rakouska a Itálie. Jednalo se o historicky druhý zahraniční meeting networku. Navštívili jsme 9 měst, 4 kurátorované prohlídky kulturních organizací, proběhla 4 mezinárodní setkání. Na trase přes 2 000 km jsme objevovali nová místa, poznávali kolegy a kolegyně, síťovali se, sdíleli dobrou praxi a získali cennou inspiraci a novou perspektivu.

NAVŠTÍVENÉ ORGANIZACE

Naší první zastávkou bylo otevřené kulturní centrum/platforma/coworkingový prostor Die Bäckerei v prostorách bývalé pekárny v Innsbrucku. Prostorem nás provedl koordinátor Florian Cope-Ladstätter, který nám příblížil chod organizace. Die Bäckerei je místem, které podporuje rozvoj místní komunity a současné i budoucí umělce a umělkyně. Je to také platforma, kde se kreativci vzájemně inspirují. Florian nám představil i The Penguin Project, jehož je sám spoluautorem. Projekt českou stranu velmi oslovil a naskytly se již první možnosti spolupráce. The Penguin Project rozvíjí myšlenky, nástroje a metody, které kulturním pracovníkům pomohou odpovědět na otázku, jak si v práci v kulturním odvětví udržet jiskru a nevyhořet.
Z Rakouska jsme se na další dny přesunuli do Itálie, konkrétně do regionu Lombardie, kde nás čekala návštěva dalších tří organizací, které jsou sdruženy italskou asociací ETRE. Ta koordinuje síť 14 kulturních organizací a jejich divadelních a multidisciplinárních rezidencí. První italskou zastávkou tak bylo divadlo v Mantově, Teatro Magro, kde jsme se setkali s koordinátorkou zahraničních projektů Kati Geroulou a s ředitelem divadla Flaviem Cortellazzim. Ti nás provedli městem a svým divadlem, které v Mantově působí od roku 2010. Jedná se o bývalou mechanickou dílnu, která nyní slouží ke zkouškám, divadelním představením, a také jako kancelářské prostory a sklad. Teatro Magro vzniklo v roce 1988, má 11 stálých členů a mnoho externích spolupracovníků. Jejich umělecká činnost je velmi různorodá; produkují divadelní projekty a pořádají workshopy, nabízí vzdělávací představení pro děti a mládež a propojují své aktivity i se soukromou sférou.

Následující den jsme se přesunuli do města Brescia a seznámili se s týmem multidisciplinárního rezidenčního prostoru IDRA Teatro. To působí v historickém paláci - Centru nových kultur - MO.CA. IDRA je divadlo, rezidenční místo, produkční jednotka a celkově organizace podporující scénické umění. Rovněž je organizátorem divadelního festivalu Wonderland, se kterým jsme navázali do budoucna komunikaci.

Poslední guided tour a zároveň setkání s dalšími členy asociace ETRE proběhlo v divadle Te.Ca ve městě Cassano D’Adda, kde sídlí kulturní sdružení Ilinx. Ilinx od roku 2009 provozuje multidisciplinární umělecké rezidenční místo Ilinxarium. Stalo se tak i významným divadelním, produkčním a vzdělávacím centrem. Pořádá vzdělávací kurzy v různých uměleckých disciplínách, které jsou přístupné všem věkovým kategoriím. Od roku 2014 také hostí a pomáhá umělcům s cílem rozvíjet nové tvůrčí projekty a podpořit tak novou tvorbu.
Na místě proběhla nejen prohlídka divadla, ale také prezentace činnosti asociace ETRE a Nové sítě a následný networking.

NOVINKY A ZMĚNY V NETWORKU

Během cesty autobusem jsme měli dostatečný prostor pro networking a sdílení. Využili jsme ho tak dostatečně i k reflexi novinek jednotlivých organizací. V budějovickém Výměníku proběhl první ročník festivalu Loutkovna, který pořádá Kredance spolu s Víťou Marčíkem. V CO.LABSu začala plánovaná rekonstrukce jejich prostoru, hotovo by mělo být na konci roku 2025. Theatrum Kuks pozvalo hned na dva festivaly, a to na Malou loutkovou inventuru, která proběhne 7. - 9. 6. a na 23. ročník festivalu Theatrum Kuks s letošním tématem Alchymie, který se koná 21. - 25. 8. MOVE Ostrava pořádá od 25. do 29. 9 festival Move Fest. Další pozvání na festival přišlo od Fujaré na festival Fujárek 14. - 16. 6. a na festival Nastevřeno od plzeňské organizace Moving Station 30. 5. - 2. 6. Organizace kontrapunkt zve na festival REGIONY 21. - 28. 6.

Partnerského meetingu se účastnila také organizace Zlínský Zvěřinec, která v Itálii prezentovala svůj zájem o přestup ze skupiny Začínáme spolupráci do skupiny Partneři. Představila svou činnost, rozvoj v posledních letech a osvětlila, co jim přináší členství v networku a naopak, co oni mohou nabídnout členům skupiny Partneři. Po prezentacích bylo tajným hlasováním odhlasováno jejich přijetí do skupiny. Zlínský Zvěřinec mezi Partnery vítáme a těšíme se na další spolupráci!

MOBILITA MÁ SMYSL!

“Považuji výjezd s cílem networkingu v zahraničí za velmi přínosný. Rozšiřuje perspektivy každého účastníka a nabízí možná řešení a inspirace dále v domácím prostředí. Intenzivní společně strávený čas členů networku byl k nezaplacení. Ukázal se jeho potenciál a zejména se mohl prezentovat v Itálii a Rakousku, kde se ukázalo jak dalece u nás regionální spolupráce je a co všechno přináší.” Adriana Světlíková, ředitelka Nové sítě

“Výjezd pro mě byl cennou příležitostí poznat organizace v Innsbrucku a Itálii. Každá z nich měla svá specifika – od městského divadla (Teatro Cassanese) přes kulturní centru (IDRA nebo Backerei) až po malé nezávislé divadlo v Mantově. Byl to takový průlet a jistě by se našla celá řada dalších specifických prostorů a organizací. To, co mají společné, je jejich širší zaměření na více aktivit, které také napomáhají vícezdrojovému financování. Uvědomila jsem si, že je to určitý trend, ale také nutnost, do které i nás tlačí a bude v budoucnu ještě více tlačit finanční situace. Také tendence podporovat více rezidence bez tlaku na neustálé produkování nových inscenací je dobrý vzorec. A důraz na práci se školami a dětmi obecně – nabídka workshopů, kurzů apod.” Kateřina Bohadlová, ředitelka Theatrum Kuks

“Ten přínos je komplexní, v mnoha aspektech. Co se týče přínosu pro spolek Zvěřinec, rozhodně nejpodnětnější byla hned první návštěva innsbruckého kulturního centra Die Backerei, se kterým jsme ostatně záhy navázali spojení a předjednali spolupráci. Organizace je pro nás inspirací nejen s ohledem na jejich organizační strukturu a nastavení personálního vedení, ale také jejich originální Penguin Project s podtitulem "explaining my energy flow model", který měl řešit akutní úpadek entusiasmu a odhodlání pokračovat v práci v kultuře. Jedná se o „metaforický“ leadership nebo self-management. Navíc právě jako my nyní hledají evropské partnery do mezinárodních projektů.(...)Výjezd byl nesmírně obohacující v mnoha ohledech. Ať už z hlediska poznávání italských (a rakouských) reálií kulturního/uměleckého provozu, nebo samotných měst, tak z hlediska síťování s účastníky zájezdu, které bez výjimky považuji za nesmírně inspirativní osobnosti a profesionální experty na poli kultury v jedné osobě.” Magdalena Hruška, finanční manažerka, Zlínský Zvěřinec

“Během jednoho týdne jsem měl možnost navštívit několik kulturních organizací a center a vidět na vlastní oči jejich fungování, diskutovat se zahraničními kolegy problematiku organizace kulturních akcí, jejich tematické zaměření a celou problematiku porovnat s praxí v ČR. Do budoucna mám v plánu využít tyto zkušenosti v praxi. V budoucnu budu usilovat o
navázání konkrétní spolupráce s některou z navštívených organizací.”
Martin Musílek, ředitel spolku S radostí

ZÁVĚREM

Podpora mobility z programu Národního plánu obnovy se ukázala jako skvělý nástroj pro rozvoj networkingu a posilování kapacit pracovníků v KKS. Ze závěrů všech účastníků můžeme již teď vyhodnotit, že přes náročnou organizaci dává smysl takový výjezd v horizontu jednoho roku zopakovat. Nová síť díky tomuto výjezdu připravuje možnost další spolupráce s Itálií na úrovni podpory EU.

ÚČASTNÍCI A ÚČASTNICE

Kateřina Bohadlová - Theatrum Kuks / Lucie Maříková - Kontrapunkt / Martin Musílek - Městské divadlo Varnsdorf / Pavel Matela - Bohemia Farmstudio / Hedvika Drenčeni, Hedvika Polečková - Kredance / Eva Kraftová - Moving Station / Eva Dryjová - SE.S.TA / Zdeněk Závodný - Centrum pro otevřenou kulturu Pardubice / Simona Augustín - CO.LABS / Adam Langer - Sladovna Písek / Honza Petružela - Fujaré / Magdalena Hruška - Zvěřinec / Adéla Šmat - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas / Markéta Hrdlička Málková - REZI.DANCE Komařice / Jana Ryšlavá - Move Ostrava

ZA ORGANIZÁTORY / NOVOU SÍŤ

Eliška Burdová, Tereza Lacmanová, Adriana Světlíková, Petr Pola, Barbora KunstovnáMeeting členů skupiny Partneři Českého kulturního networku Nová síť je realizován Novou sítí z.s. za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.