ART GATE - PROGRAM PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Tisková zpráva 9. září 2016

Nová síť představuje program praktického vzdělávání Art Gate. Dlouhodobý monitoring situace v českých regionech a pravidelná konzultační činnost odhalily přetrvávající nedostatek pracovníků v místní kultuře s osvojenými základními technickými dovednostmi (nezbytnými pro zajištění live akcí, koncertů, divadla, besídek apod.) Program Art Gate na tuto situaci reaguje programem systematického praktického vzdělávání v technických dovednostech základního stupně, bez nutnosti studia na akademické půdě.

Tým lektorů programu Art Gate v čele s Petrem Voříškem (světlo), Janem Dubnem (zvuk), Dagmar Kantorkovou (produkce) a Adrianou Světlíkovou (produkce) na podzim 2016 otvírá dva kurzy: Technické dovednosti ve zvuku, světle a videu a Osvojení technických dovedností. První z kurzů budoucím uchazečům nabídne systematické praktické vzdělání, které může sloužit jako start up jejich budoucí kariéry (absolventi SŠ, učebních oborů elektro) nebo jej mohou využít na poloprofesionální či amatérské úrovni (pořádání sousedských slavností, besídek, ozvučení kapely). Kurz Osvojení technických dovedností byl speciálně navržen pro potřeby pedagogů a pracovníků v kultuře, kteří používají ke svému výkonu povolání technická zařízení (projektor, zvukové nosiče, nácvik besídek, práce s mikrofonem).

Kurzy se konají v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7:

• 21. - 23. 10. 2016 -- Technické dovednosti ve zvuku, světle a videu
• 7. 11. 2016 -- Osvojení technických dovedností

Kompletní informace o kurzech včetně přihlášky: www.art-gate.cz

-----------------
Nová síť z. s. působí v oblasti umění, vzdělávání, networkingu a kulturní advokacie. Kontinuálně poskytuje bezplatné konzultace a poradenství v oblasti problematiky neziskových organizací a mediátorství; věnuje se monitoringu a ožívání lokální kultury; podporuje umělecké rezidence a pořádá veřejné diskuse. Jakožto funkční kulturní network je v úzkém kontaktu s organizacemi kulturního zaměření v ČR i zahraničí a podporuje strategii síťování, cirkulace a sdílení. Nová síť je pořadatelem festivalu nového divadla Malá inventura / Praha, České Budějovice, Opava a Jičín/. V letech 2009 – 2013 byla leaderem projektu Development of New Art (DNA) v programu Kultura EU. Od roku 2012 udílí ceny Česká divadelní DNA za mimořádný rozvoj, přínos a podporu nového divadla.
Partnerem projektu je Centrum současného umění DOX.

Pro více informací kontaktujte:
Dagmar Kantorková (ředitelka Nová síť a iniciátorka programu Art Gate)
Tel.: +420 777 760 766, Email: dagmarkantorkova@novasit.cz

www.art-gate.cz
www.novasit.cz