CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA JSOU ROZDÁNY! FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE OFICIÁLNĚ ZAHÁJEN

Asociace nezávislých divadel ČR, režisér Jakub Čermák se spolkem Depresivní děti touží po penězích a Divadlo X10 se stali držiteli cen Česká divadelní DNA za mimořádný počin na poli nového divadla. Cenu za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla získal časopis Svět a divadlo a Cenu za mimořádnou podporu a prezentaci české kultury v zahraničí obdržela zakladatelka a ředitelka Tance Praha Yvona Kreuzmannová. Předání cen Česká divadelní DNA, které se udílejí každé dva roky jako projev úcty výrazným osobnostem, ve čtvrtek ve Studiu Hrdinů zahájilo 18. ročník festivalu Malá inventura.

Cenu za mimořádný počin na poli nového divadla zisklali:

Asociace nezávislých divadel ČR / založení profesní organizace pro nezávislé divadlo

Asociace nezávislých divadel ČR vzešla z potřeby vlastní profesní platformy, která by formulovala otázky smyslu a postavení nezávislého divadla napříč žánry. Během posledních dvou let prokázala schopnost reagovat na společenská témata rezonující na poli kultury a výrazně apelovala na kontinuálnost politických rozhodnutí. Nezávislé divadlo tak získalo komunikátora s veřejnou správou, obhájce zájmů vlastních členů asociace, ale i partnera pro další profesní organizace. Vznik AND ČR výrazně přispěl k zviditelnění nezávislého kulturního sektoru na úrovni místních samospráv i státu.

Jakub Čermák / Depresivní děti touží po penězích

Jakub Čermák s oblibou experimentuje s klasickými tématy a jejich zpracováním. Provokující nadsázka oslovuje mladší publikum, které si tak snáze nachází cestu k české dramatice. Širší a odbornou veřejnost mohou jeho inscenace nalákat na precizní práci s divadelním prostorem, kostýmy i hudbou, střídání inscenačních stylů, četné výpůjčky a odkazy na moderní archetypy i popkulturu, které však překračují hranice postmoderního pastiše. V neposlední řadě ale také práci s neherci, kteří zdařile sekundují hlavním protagonistům. Vzniká divadlo vysoce osobní a univerzální zároveň, kde se klasika potkává se současným experimentem.

Divadlo X10 / otevřená platforma pro současné divadlo

Divadlo X10 svůj nedobrovolný přesun do centra Prahy zúročilo nad rámec očekávání. Za dva roky plnohodnotného fungování v prostorech Domu uměleckého průmyslu – DUP39, se „X10“ stalo vyhledávaným centrem pro současné progresivní formy divadla i další druhy živého umění. Divadlo X10 cíleně vyrovnává nedostatek prostor pro současné živé umění v Praze a aktivně vystupuje ve prospěch jeho advokacie. Ve vlastní tvůrčí činnost přináší ojedinělou a propracovanou dramaturgii a udržuje současné divadlo otevřené pro novou generaci talentovaných tvůrců.


Cenu za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla získal:

Časopis Svět a divadlo

Svět a divadlo slaví třicet let existence zasvěcené světu divadla a divadlu světa. Kromě analytických a profilových textů o divadle se věnuje i širším tématům, estetického, politického a filosofického rázu. Publikuje v prvním českém vydání původní či přeložená dramatická díla a udílí cenu Ferdinanda Vaňka. Pravidelně a zasvěceně informuje o divadelním dění v kontextu širších evropských či světových souvislostí. Časopis stál u zrodu Mezinárodního festivalu divadlo v Plzni a v průběhu let jím prošla řada významných osobností českého divadla. Mimořádnou redakční činností pěstuje SAD dlouhodobě kvalitní uměleckou kritiku.


Cenu za mimořádnou podporu a prezentaci české kultury v zahraničí obdržela:

Yvona Kreuzmannová

Yvona Kreuzmannová je jednou z nejvýraznějších osobností české kultury. Aktivně se zasazuje o propojování české kultury s okolním světem. Reprezentuje Českou republiku na prestižních zahraničních akcích a je členkou mnoha významných mezinárodních organizací. Výrazně se angažuje v otázkách české kulturní politiky, kde uplatňuje své mnohaleté zkušenosti a inspiruje dobrými příklady ze zahraniční praxe. Yvona Kreuzmannová upevňuje mezinárodní vazby, stojí za nesčetnými příležitostmi mezinárodní spolupráce.  V roce 2003 byla prezidentem Francie jmenována Rytířem řádu za zásluhy, který tak ocenil její aktivní činnosti na poli mezinárodních kulturních výměn. Yvona Kreuzmannová výjimečným způsobem prezentuje a reprezentuje českou kulturu v zahraničí.

Všem oceněným moc gratulujeme!