ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ SE SEŠEL V JIHOČESKÝCH KOMAŘICÍCH

Na začátku května 2019 proběhl v rezidenčním domě Rezi.dance Komařice meeting členů Nové sítě – českého kulturního networku. Dva dny sdílení a práce v krásném prostředí jižních Čech. Setkání, které přineslo opět nápady, inspiraci a plány do budoucna.

Důležitým bodem jednání byla aktualizace Deklarace členství v českém kulturním networku Nová síť a s ní spojené dodatky. V této souvislosti byl také odhlasován roční členský poplatek.

 Proběhlo rovněž hlasování o přijetí spolku Vzbuďme Vary, který získal plnou podporu a stal se tak novým členem Českého kulturního networku.

Úplné znění Deklarace je uvedeno na webových stránkách Nové sítě - http://www.novasit.cz/download/vyrocni-zprava.html

Část byla věnována tematickému bloku, ve kterém se diskutující především shodli na potřebě iniciovat sběr dat a širší publikační činnost v oblasti aktuálních kulturních témat a vývoje nezávislé kulturní scény v regionech. Dalším tématem byla například podpora cirkulace projektů v regionech a úvahy nad novým programem pro absolventy, tzv. „tour po regionech“.

Další část meetingu byla věnována otázkám spojeným s chodem českého kulturního networku Nová síť, diskuzi vyvolala zejména problematika přijímání nových členů, možnosti a limity růstu networku nebo efektivní nastavení sdílení informací. Debatovalo se také o možnostech spolupráce se zájemci, kteří aktuálně nesplňují podmínky členství v networku, ale stojí o to být s networkem v kontaktu. Vedle vlastního členství v networku - ČLEN a skupiny pro začínající partnery - ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI, vznikne sekce, která umožní spolupráci na individuální a jiné úrovni nazvaná - PŘÍTEL.

Součástí setkání byla i stručná rekapitulaci nedávno uskutečněných i aktuálně probíhajících projektů a aktivit Nové sítě z.s. (PRALIN, IETM, Malá inventura 2019, ad.) a přehled činnosti jednotlivých členů networku.
 
Společný meeting členů a skupiny Začínáme spolupráci se uskuteční na podzim 2019 ve Stanici Žilina na Slovensku.


Český kulturní network Nová síť: www.novasit.cz/network
Rezi.dance Komařice: http://rezi.dance
Vzbuďme Vary: www.vzbudmevary.cz/#!tab-curriculum


 

Festival Malá inventura – konkurz (PR manažer/ka)Festival Malá inventura – konkurz (PR manažer/ka)

Malá loutková inventura v Kuksu - Nová síť informuje No. 43Malá loutková inventura v Kuksu - Nová síť informuje No. 43

Pracovní květnové setkání členů networku Nová síť se konal na Jesenicku a to nejen v malebné TančírnPracovní květnové setkání členů networku Nová síť se konal na Jesenicku a to nejen v malebné Tančírn

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

Online seminář: Právní minimum v umění a kultuřeOnline seminář: Právní minimum v umění a kultuře

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR

Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ