ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ SE SEŠEL V JIHOČESKÝCH KOMAŘICÍCH

Na začátku května 2019 proběhl v rezidenčním domě Rezi.dance Komařice meeting členů Nové sítě – českého kulturního networku. Dva dny sdílení a práce v krásném prostředí jižních Čech. Setkání, které přineslo opět nápady, inspiraci a plány do budoucna.

Důležitým bodem jednání byla aktualizace Deklarace členství v českém kulturním networku Nová síť a s ní spojené dodatky. V této souvislosti byl také odhlasován roční členský poplatek.

 Proběhlo rovněž hlasování o přijetí spolku Vzbuďme Vary, který získal plnou podporu a stal se tak novým členem Českého kulturního networku.

Úplné znění Deklarace je uvedeno na webových stránkách Nové sítě - http://www.novasit.cz/download/vyrocni-zprava.html

Část byla věnována tematickému bloku, ve kterém se diskutující především shodli na potřebě iniciovat sběr dat a širší publikační činnost v oblasti aktuálních kulturních témat a vývoje nezávislé kulturní scény v regionech. Dalším tématem byla například podpora cirkulace projektů v regionech a úvahy nad novým programem pro absolventy, tzv. „tour po regionech“.

Další část meetingu byla věnována otázkám spojeným s chodem českého kulturního networku Nová síť, diskuzi vyvolala zejména problematika přijímání nových členů, možnosti a limity růstu networku nebo efektivní nastavení sdílení informací. Debatovalo se také o možnostech spolupráce se zájemci, kteří aktuálně nesplňují podmínky členství v networku, ale stojí o to být s networkem v kontaktu. Vedle vlastního členství v networku - ČLEN a skupiny pro začínající partnery - ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI, vznikne sekce, která umožní spolupráci na individuální a jiné úrovni nazvaná - PŘÍTEL.

Součástí setkání byla i stručná rekapitulaci nedávno uskutečněných i aktuálně probíhajících projektů a aktivit Nové sítě z.s. (PRALIN, IETM, Malá inventura 2019, ad.) a přehled činnosti jednotlivých členů networku.
 
Společný meeting členů a skupiny Začínáme spolupráci se uskuteční na podzim 2019 ve Stanici Žilina na Slovensku.


Český kulturní network Nová síť: www.novasit.cz/network
Rezi.dance Komařice: http://rezi.dance
Vzbuďme Vary: www.vzbudmevary.cz/#!tab-curriculum


 

Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA