ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

První z řady letošních setkání Českého kulturního networku Nová síť proběhlo 17. a 18. května v Písku. Setkání se konalo ve Sladovně Písek, největším muzeu a galerii pro děti v České republice a bylo věnováno skupině Začínáme spolupráci, která sdružuje zejména nedávno vzniklé kulturní organizace v ČR.

Součástí setkání jsou prezentace nových organizací a projektů. Tentokrát se představila ředitelka Městského kulturního zařízení Jeseník Petra Fusová společně s kurátorkou Lucií Vobořilovou. MKZJ jako příspěvková organizace města významně iniciuje spolupráci s nezávislou kulturní scénou napříč regiony. Dále Veronika Kyriánová s Richardem Němcem za produkční skupinu Goglmogl produktion, kteří v rámci meetingu konzultovali otevření Bohatické rychty /památkově chráněného objektu na severu Čech/, pro tvůrčí rezidence. Nejen tento objekt je v databázi internetové platformy Art-in-res, kterou Nová síť od konce minulého roku spravuje pro všechny poskytovatele tvůrčích rezidencí pro oblast performing arts.

Další část dvoudenního setkání byla věnována prezentaci přeshraničních projektů Sparse a Connecting V4, které Nová síť pro členy networku připravuje. Nová síť představila všechny možnosti spolupráce a stejně tak benefity, které z takové spolupráce se zahraničím plynou. Sparse II se zaměřuje na síťování regionálních kulturních hráčů v několika státech Evropy; projekt Connecting V4 mapuje situaci rezidenčních prostor a podmínek pro jejich poskytování v rámci V4. Tento blok svou prezentací zakončil ředitel Sladovny Adam Langer, který představil bohaté zkušenosti jeho organizace s přeshraničními projekty. Sladovna je například jako jediný zástupce východní Evropy součástí sítě Hands on (International Association of Children in Museum).

Zásadní součástí setkání je vždy a nechyběl ani tentokrát, dostatečný prostor pro sdílení zkušeností, informování o současných možnostech a stavu kultury v regionu, aktuální témata / Národní plán obnovy a jeho čerpání, programy financování MKČR apod. /

Přítomní se rozloučili společnou procházkou ukončenou na nejstarším dochovaném Kamenném mostě v Česku.

Meetingu se zúčastnili: Adriana Světlíková, Aneta Hladovcová, Anna Strnadová, Františka Jesenská, Tereza Rybová, Petr Kiška, Petr Pola (Nová síť), Lenka Trantírková (Zvěřinec), Pavel Matoušek a Pavel Matela (Farmstudio), Jan Petružela (Fujaré), Kateřina Špičková (Jelení skok - Velvary), Kateřina Bohadlová a Alice Kofláková (Theatrum Kuks), Petra Fusová a Lucie Vobořilová (Městské kulturní zařízení Jeseník), Adam Langer (Sladovna), Karolína a Luboš Fendrychovi (Naplaveno), Richard Němec a Veronika Kyrianová (Goglmogl produktion - Bohatická rychta).

Setkání bylo podpořeno EHP a Norskými fondy 2014 - 2021.


Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA