CULTURE GET-TOGETHER / KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

16. 9. – 17. 9. 2020 / Obecní dům - Grégrův sál / Praha

Cílem konference je zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů a státní správy.

Konference nemá ambice vyřešit nějaké konkrétní problémy, ale udělat si tzv. stop stav. Z něj pak může vyplynout, co je vůbec aktuálně k řešení, co je více a co méně naléhavé, a to na obou stranách. Snahou je tedy vytvořit komunikační kanál, který bude jednou za rok přibližovat obě sféry a spíše odstraňovat bariéry, abychom usnadnili a zjednodušili vzájemnou komunikaci a artikulovali to, co je podstatné.

První den konference 16. 9. věnujeme situaci v Praze, druhý den 17. 9. regionům ČR. Jazykem pro komunikaci bude čeština. Konference je streamovaná a její záznam bude opatřen anglickými titulky. Moderují Marta Ljubková a Saša Michailidis.

Konference je určena profesionálům v oboru /oborové organizace, nezávislí profesionálové v kultuře, umělecká obec, odborná veřejnost/, zástupcům samosprávy měst, pracovníkům Ministerstva kultury ČR, kulturní referentům grantových řízení apod.
----------

Tématem nultého ročníku konference Culture Get-Together bude Spolupráce v kultuře. Formát se inspiruje u našich německých kolegů, kteří již sedmým rokem obdobnou konferenci pod názvem Industry Get-Together pořádájí v Berlíně. Tento rok bude součástí konference v Berlíně i jeden den věnovaný Praze.

V rámci zahájení konference promluví mimo jiné i Janina Benduski / ředitelka Performing Arts Programm Berlin, předsedkyně německé Association of Indipendent Perfoming Arts/. Představí nám témata, která se na minulých ročnících diskutovala, kam se posunula, jaký je stav v současnosti a kam směřují. Na konferenci promluví rovněž zástupce primátora města Berlína Klaus Lederer.

Zástupci ze strany nezávislé scény si připraví konkrétní příspěvek, ze kterého by mělo být jasné, co je aktuálně náplní jejich činnosti (doinformuje a projasní situaci pro ostatní zastřešující organizace, ale i samosprávy a zástupce MK). Jasně definují, co je pro ně nejpalčivější překážkou a v čem by naopak mohli pomoci ostatním z dané scény, samosprávy či státu.

Zástupci ze strany Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a následující den i z jednotlivých samospráv měst a krajů se vyjádří k tomu, co je problematické z jejich strany (kde by potřebovali vstřícný přístup ze strany umělců a zastřešujících organizací) a jednoduše nechají uměleckou obec nahlédnout situaci svou optikou.

Příspěvky budou formou koncentrované prezentace, a to vždy v délce 8 minut.
Video záznam z konference bude k dispozici online s anglickými titulky.
Změna programu vyhrazena.
----------

Konferenci pořádá Nová síť z.s.

Partnery konference jsou Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-německý fond budoucnosti, Performing Arts Programm Berlin. Konference je součástí projektu PRALIN- kulturní spolupráce mezi Prahou a Berlínem. Nad projektem převzala záštitu radní pro kulturu paní Hana Třeštíková.
----------

Počet přítomných posluchačů je omezen, účast možná pouze po předchozí registraci / 100 Kč za den/.
Kontaktní osoba: Aneta Hladovcová, anetahladovcova@novasit.cz, +420 724 900 718
www.novasit.cz


OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR