CULTURE GET-TOGETHER / KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

16. 9. – 17. 9. 2020 / Obecní dům - Grégrův sál / Praha

Cílem konference je zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu) a představitelů měst, krajů a státní správy.

Konference nemá ambice vyřešit nějaké konkrétní problémy, ale udělat si tzv. stop stav. Z něj pak může vyplynout, co je vůbec aktuálně k řešení, co je více a co méně naléhavé, a to na obou stranách. Snahou je tedy vytvořit komunikační kanál, který bude jednou za rok přibližovat obě sféry a spíše odstraňovat bariéry, abychom usnadnili a zjednodušili vzájemnou komunikaci a artikulovali to, co je podstatné.

První den konference 16. 9. věnujeme situaci v Praze, druhý den 17. 9. regionům ČR. Jazykem pro komunikaci bude čeština. Konference je streamovaná a její záznam bude opatřen anglickými titulky. Moderují Marta Ljubková a Saša Michailidis.

Konference je určena profesionálům v oboru /oborové organizace, nezávislí profesionálové v kultuře, umělecká obec, odborná veřejnost/, zástupcům samosprávy měst, pracovníkům Ministerstva kultury ČR, kulturní referentům grantových řízení apod.
----------

Tématem nultého ročníku konference Culture Get-Together bude Spolupráce v kultuře. Formát se inspiruje u našich německých kolegů, kteří již sedmým rokem obdobnou konferenci pod názvem Industry Get-Together pořádájí v Berlíně. Tento rok bude součástí konference v Berlíně i jeden den věnovaný Praze.

V rámci zahájení konference promluví mimo jiné i Janina Benduski / ředitelka Performing Arts Programm Berlin, předsedkyně německé Association of Indipendent Perfoming Arts/. Představí nám témata, která se na minulých ročnících diskutovala, kam se posunula, jaký je stav v současnosti a kam směřují. Na konferenci promluví rovněž zástupce primátora města Berlína Klaus Lederer.

Zástupci ze strany nezávislé scény si připraví konkrétní příspěvek, ze kterého by mělo být jasné, co je aktuálně náplní jejich činnosti (doinformuje a projasní situaci pro ostatní zastřešující organizace, ale i samosprávy a zástupce MK). Jasně definují, co je pro ně nejpalčivější překážkou a v čem by naopak mohli pomoci ostatním z dané scény, samosprávy či státu.

Zástupci ze strany Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a následující den i z jednotlivých samospráv měst a krajů se vyjádří k tomu, co je problematické z jejich strany (kde by potřebovali vstřícný přístup ze strany umělců a zastřešujících organizací) a jednoduše nechají uměleckou obec nahlédnout situaci svou optikou.

Příspěvky budou formou koncentrované prezentace, a to vždy v délce 8 minut.
Video záznam z konference bude k dispozici online s anglickými titulky.
Změna programu vyhrazena.
----------

Konferenci pořádá Nová síť z.s.

Partnery konference jsou Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-německý fond budoucnosti, Performing Arts Programm Berlin. Konference je součástí projektu PRALIN- kulturní spolupráce mezi Prahou a Berlínem. Nad projektem převzala záštitu radní pro kulturu paní Hana Třeštíková.
----------

Počet přítomných posluchačů je omezen, účast možná pouze po předchozí registraci / 100 Kč za den/.
Kontaktní osoba: Aneta Hladovcová, anetahladovcova@novasit.cz, +420 724 900 718
www.novasit.cz