DAGMAR KANTORKOVÁ: S NEJRŮZNĚJŠÍMI PROJEKTY SE ROZTRHL PYTEL A MY JSME PRO NĚ TAKOVÝM STARTUPEM V JEJICH CESTĚ

Když jsem se se s Dagmar setkala poprvé, dřív než ona, dorazila ke mně jasně citelná vlna energie. Pozitivní energie. Pak se objevila ona a já měla možnost poslechnout si, čemu všemu se zvládá věnovat a komu už pomohla realizovat jeho plány. Je totiž ředitelkou neziskovky Nová síť, která se krom kulturního networkingu věnuje například i poskytování bezplatných konzultací v oblasti produkce, grantů či financí.

Asi to bude obtížné, protože toho v Nové síti děláte hodně, ale mohla bys zkusit stručně popsat vaši činnost? To, čemu se věnujete?

Zaměřujeme se na čtyři hlavní oblasti – umění, vzdělávání, arts advokacii a networking. Máme stejnojmenný network, který se od letošního roku dělí na dvě skupiny. Do té první patří dosavadní partnerské organizace. Společně se vzděláváme, pořádáme celoregionální meetingy na různá aktuální témata, vybíráme společně ceny Česká divadelní DNA a pořádáme festival Malá inventura. S partnery jsme si dále i oporou v různých kauzách a podílíme se na jejich řešení.

Více se dočtete zde:
http://starty.cz/clanky/lide/dagmar-kantorkova-s-nejruznejsimi-projekty-se-roztrhl-pytel-jsme-pro-ne-takovym-stratupem-v-jejich-ceste/