IETM HULL PLENARY MEETING 2019

Zástupci Nové sítě se od 28. – 31. 3. účastnili jarního plenárního meetingu IETM v britském přístavním městě Kingston upon Hull. Šlo první meeting po lednovém přijetí Nové sítě do této největší networkingové platformy pro současné performativní umění, která operuje na území EU. Hlavním cílem tak bylo prezentovat činnosti Nové sítě jako organizace podporující současné umění a živou kulturu, Český kulturní network a najít potenciální zahraniční partnery pro mezinárodní část festivalu nového divadla Malá Inventura a aktivity Českého kulturního networku.

Formát meetingu umožňoval prezentovat činnost a záměry Nové sítě nejen při příležitosti setkání Newsround, určeného několika přihlášeným organizacím / projektům, ale i v rámci dalších programových sekcí věnovaných hlavním tematickým okruhům tohoto setkání, kterým byla otázka inkluze (v nejširším slova smyslu) a problematiky (evropské) kulturní mobility. Konference rovněž umožnila setkat se s berlínskými zástupci PRALINu, s kterými bylo plánováno další pokračování tohoto projektu přemosťujícího Prahu a Berlin.

Problematika inkluze, tedy začlenění se do dnešní společnosti výrazně promítá skrze umění, procesy tvorby a další umělecké aktivity. Debatovalo se o otázkách rasy, etnicity, zdravotního postižení, sexuální orientace, třídního a ekonomického postavení a dalších bariérách, které mohou bránit v zapojení se do umělecké tvorby a radosti z ní. Během seminářů a debat se objevovalo zejména téma jak začlenit každého jednotlivce, menšinu, jak přenést tento záměr z teoretické roviny do praxe. Součástí panelových diskusí na různá témata byl vždy člověk z praxe, který uváděl konkrétní příklady své práce a přístupu. Vznikl tak prostor pro to zamyslet se, jak a jestli vůbec je možné podobným způsobem nacházet řešení v té či oné zemi, nebo je to (zatím) z různých důvodů a rozdílných klimat (kulturních, politických, …) nemyslitelné.

Poměrně silně rezonující téma mobility se zmiňovalo mimo jiné v souvislosti s projektem i-Portunus, pilotním testovacím projektem Evropské komise o různých přístupech řešení (krátkodobé) mobility umělců a uměleckých profesionálů v evropských zemích. Pilotní projekt je určen pro 500 zájemců z oblasti Performing a Visual Arts v celkem 3 výzvách v období duben – září 2019.

Harmonogram nejbližších setkání v rámci IETM
Staff Exchange Programme 2019
(1.4.2019 – 31.3.2020)
Deadline přihlášek: 15.dubna 2019

Satellit Milan
(2.5. – 5.5.2019)
Deadline early-bird: 19.dubna 2019

On the Road Porto
(11.5.2019)
Deadline přihlášek: 26.dubna 2019

IETM Campus Eleusis 2019
(23.6. – 29.6.2019)
Registrace je v tuto chvíli zavřena.


IETM Rijeka Plenary Meeting 2019
(24.10. – 27.10.2019)
Registrace bude teprve otevřena.