IETM HULL PLENARY MEETING 2019

Zástupci Nové sítě se od 28. – 31. 3. účastnili jarního plenárního meetingu IETM v britském přístavním městě Kingston upon Hull. Šlo první meeting po lednovém přijetí Nové sítě do této největší networkingové platformy pro současné performativní umění, která operuje na území EU. Hlavním cílem tak bylo prezentovat činnosti Nové sítě jako organizace podporující současné umění a živou kulturu, Český kulturní network a najít potenciální zahraniční partnery pro mezinárodní část festivalu nového divadla Malá Inventura a aktivity Českého kulturního networku.

Formát meetingu umožňoval prezentovat činnost a záměry Nové sítě nejen při příležitosti setkání Newsround, určeného několika přihlášeným organizacím / projektům, ale i v rámci dalších programových sekcí věnovaných hlavním tematickým okruhům tohoto setkání, kterým byla otázka inkluze (v nejširším slova smyslu) a problematiky (evropské) kulturní mobility. Konference rovněž umožnila setkat se s berlínskými zástupci PRALINu, s kterými bylo plánováno další pokračování tohoto projektu přemosťujícího Prahu a Berlin.

Problematika inkluze, tedy začlenění se do dnešní společnosti výrazně promítá skrze umění, procesy tvorby a další umělecké aktivity. Debatovalo se o otázkách rasy, etnicity, zdravotního postižení, sexuální orientace, třídního a ekonomického postavení a dalších bariérách, které mohou bránit v zapojení se do umělecké tvorby a radosti z ní. Během seminářů a debat se objevovalo zejména téma jak začlenit každého jednotlivce, menšinu, jak přenést tento záměr z teoretické roviny do praxe. Součástí panelových diskusí na různá témata byl vždy člověk z praxe, který uváděl konkrétní příklady své práce a přístupu. Vznikl tak prostor pro to zamyslet se, jak a jestli vůbec je možné podobným způsobem nacházet řešení v té či oné zemi, nebo je to (zatím) z různých důvodů a rozdílných klimat (kulturních, politických, …) nemyslitelné.

Poměrně silně rezonující téma mobility se zmiňovalo mimo jiné v souvislosti s projektem i-Portunus, pilotním testovacím projektem Evropské komise o různých přístupech řešení (krátkodobé) mobility umělců a uměleckých profesionálů v evropských zemích. Pilotní projekt je určen pro 500 zájemců z oblasti Performing a Visual Arts v celkem 3 výzvách v období duben – září 2019.

Harmonogram nejbližších setkání v rámci IETM
Staff Exchange Programme 2019
(1.4.2019 – 31.3.2020)
Deadline přihlášek: 15.dubna 2019

Satellit Milan
(2.5. – 5.5.2019)
Deadline early-bird: 19.dubna 2019

On the Road Porto
(11.5.2019)
Deadline přihlášek: 26.dubna 2019

IETM Campus Eleusis 2019
(23.6. – 29.6.2019)
Registrace je v tuto chvíli zavřena.


IETM Rijeka Plenary Meeting 2019
(24.10. – 27.10.2019)
Registrace bude teprve otevřena.


Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA