LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY A VĚNOVAL SE PRÁCI S PUBLIKEM

Celoregionální meeting Českého kulturního networku Nová síť, který sdružuje více než 30 organizací napříč republikou, proběhl tentokrát v klášteře Broumov 15.-18. 11. 2021. Čtyřdenní setkání všech partnerů bylo vyvrcholením celoročního snažení o kulturní vyžití v regionech. Genius loci barokní památky, ve které se centrum pro vzdělávání a kulturu nachází, zpestřil jinak hlavně pracovní program, který si Nová síť na letošní setkání připravila.

Představení nováčků a prezentace zájemců o spolupráci

První den dala Nová síť prostor novým partnerům networku, kterými jsou rožnovské Fujaré a festival Theatrum Kuks. Novým členem kategorie Začínáme spolupráci se stala Městská kulturní zařízení Jeseník. Všichni účastníci se seznámili se stávajícím fungováním i plány do budoucna nových členů.

Příležitost k prezentaci dostali i aktuální zájemci o vstup do networku – Městské kulturní středisko Vodňany a Kulturní služby města Moravská Třebová. Nová síť se pravděpodobně brzy stane jejich partnerem a průvodcem po světě tuzemské kultury. Spolupráci započala organizace i s Divadelním Festivalem Kutná Hora.

Co nového v regionech

Plzeňské Moving Station se těší z úspěšného fungování jejich dramacentra a po zimě se více zaměří na program ve veřejném prostoru, který se osvědčil. Jihlavský DIOD vyhlásil první opencall k rezidenčnímu programu, přihlásilo se osm skvělých souborů.

Nový taneční projekt The Urge vzniká pod záštitou MOVE Ostrava, ojedinělé pohybové představení bude probíhat nejen ve veřejném prostoru u nás, ale také za hranicemi. Festival Zažít město jinak proběhl v letošním létě poprvé a s úspěchem také v budějovickém Výměníku1. Tamní vedení do budoucna zvažuje realizaci komunitní zahrady.

Bývalý Buranteatr učinil rebranding organizace a do nové sezóny vstoupil jako CO.LABS – zóna nezávislého umění. Festivalu Luhovaný Vincent prospěla roční pauza a letošní ročník se mimořádně vydařil. Velkému ohlasu se těšily také festivaly Theatrum Kuks a REGIONY – mezinárodní divadelní festival Hradec Králové. Oblíbení poskytovatelé rezidencí REZI.DANCE, SE.S.TA – Centrum choreografického rozvoje, Farmstudio a další se, i přes náročné období zapříčiněné pandemií, intenzivně věnují podpoře umělců a umělkyň.

Esencí každého meetingu je potřebné sdílení, podpora a motivace. V Broumově tomu několik dnů nebylo jinak. Možnost věnovat se aktuálním výzvám, se kterými se partneři networku potýkají, vnímá Nová síť jako stěžejní. O to více nyní, v časech koronavirové krize, která je zejména pro kulturu a divadlo i krizí diváckou.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je momentálně v řešení na Ministerstvu kultury ČR a pro partnery networku představuje mnohé výzvy a očekávání. Z toho důvodu Nová síť představila konkrétní výzvy, které jsou pro účastníky meetingu relevantní. Patří mezi ně Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center nebo Zlepšování podmínek pro umělce a kulturní a kreativní pracovníky. Během meetingu jsme se dopodrobna zabývali jednotlivostmi těchto výzev a jejich ukotvením v praxi.

Příklady práce s publikem

Jak udržet stávající diváky a oslovit nové? Divácky specifický program v regionech vyžaduje kontinuální nasazení a stále nové inovativní nápady. Bez času na obsáhlou evaluaci dosavadního know-how a bez brainstormingu, který generuje nové nápady, by se žádný celoregionální meeting neobešel. V rámci tématu práce s divákem během aktuální divácké krize jsme se propojili s Terezou Strmiskovou, která představila networku Asociaci divadelních lektorů a sdílela příklady dobré praxe z regionálních divadel, mezi které patří například komorní produkce do 60 diváků, tematické přednášky, workshopy a kurzy pro seniory a děti. Členům networku se osvědčil také site-specific program v přírodě, participativní projekty s diváky, program ve veřejném prostoru, divadelní výjezdy či větší personalizace dramaturgie.

O rezidenčních pobytech ART-IN-RES

Nová síť představila také novinky programu ART-IN-RES, který je portálem do světa uměleckých rezidencí v České republice i zahraničí. Protože někteří partneři networku již možnost rezidence využili a odjeli se věnovat soustředěné tvůrčí práci například do spřátelené rezidence v Norsku, dostali i oni prostor pro prezentaci svých zážitků a vjemů.

Nevídaný ohlas si mezi účastníky meetingu získal Jan Školník, který je výraznou osobností Broumovska. Provozování kulturních subjektů je bez výjimky o dlouhodobé práci s finančními zdroji, proto se Nová síť rozhodla do programu přidat právě prezentaci pana Školníka, který má s oblastí financí a obchodu bohaté zkušenosti. Český podnikatel a filantrop představil svoji cestu k spoluzaložení neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska a další aktivity, které s oblastí kultury či rozvojem občanské společnosti souvisí.

Český kulturní network Nová síť je v úzkém kontaktu díky podpoře ze strany Fondů EHP, děkujeme!

Meetingu se zúčastnili

Jan Kunze – Centrum současného umění EPO1 / Štěpánka Ištvánková, Magdaléna Petráková – Luhovaný Vincent / Markéta Málková, Aleš Hrdlička – REZI.DANCE / Petra Fusová, Lucie Štůlová Vobořilová – Městská kulturní zařízení Jeseník / Juraj Augustín – CO.LABS / Barbora Chmelová, Pavel Matela – Bohemia Farmstudio / Hedvika Drenčeni, Martin Pavlík - Kredance / Veronika Kyrianová, Richard Němec – GOGLMOGL produktion / Kateřina Špičková – Produkční skupina Jelení SKOK / Zdeňka Morávková – Tančírna v Račím údolí / Martina Erbsová – Centrum uměleckých aktivit / Kateřina Bohadlová, Ondřej Roubínek – Theatrum Kuks / Jiří Vydra – Valdštejnské imaginárium / Michala Piskačová, Jana Šídlová – Městské kulturní středisko Vodňany / Adam Hruška – DIOD / Marie Kinsky – SE.S.TA / Eva Kraftová – Johan: Moving Station / Marie Blažková – Kulturní služby města Moravská Třebová / Honza Petružela, Pavel Trčka – Fujaré / Martin Musílek – Městské divadlo Varnsdorf, S radostí / Ewa Zembok – Divadelní festival Kutná Hora / Barbora Hodonická, Andrea Moličová – Kontrapunkt / Šárka Zahálková – GAMPA, Offcity / Jana Ryšlavá – MOVE Ostrava /