MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Na konci listopadu 2019 proběhl na Zámku Žďár nad Sázavou společný meeting Českého kulturního networku, kterého se poprvé zúčastnilo přes 30 jednotlivců jak z Partnerů networku, tak skupiny Začínáme spolupráci. Tři plné dny sdílení, společné práce a plánování aktivit pro nadcházející rok 2020.

Úvodem setkání tým Nové sítě rekapituloval projekty, které byly realizovány v průběhu roku 2018, seznámil network s novými členy týmu Nové sítě a přiblížil plánované projekty pro rok 2020, do kterých je zapojení networku velmi vítáno. Součástí rekapitulace bylo i pozvání na předávání cen Česká divadelní DNA a 18. ročník festivalu Malá inventura v Praze, který proběhne poslední týden v únoru 2020.
Důležitou součástí setkání bylo vzájemné představení se všech zúčastněných navzájem, jelikož během posledního roku do skupiny Začínáme spolupráci přibyly nové organizace a mezi Partnery byly v roce 2019 přijaty organizace SE.S.TA a Vzbuďme Vary. Na základě potřeby důkladnějšího seznámení se celého networku vznikl také nápad společného touringu po regionech během příštího roku.
Práce ve skupinách přinesla náplň pro rok 2020 v podobě nejpalčivějších témat, kterými by se chtěl network věnovat. Jsou jimi - Práce a komunikace v týmu, ale i navenek; Práce s publikem a Poslání organizace. Práce s těmito tématy bude zahrnuta jak do jednotlivých seminářů během roku, tak do celoročních akcí Nové sítě (např. debat v rámci festivalu Malá inventura v Praze a regionech, apod.)
Ze vzájemného sdílení vyplynulo, že Český kulturní network je pro organizace stále velmi důležitou platformou, jak v oblasti vzájemné inspirace, sdílení a společných projektů, tak v možnostech profesního rozvoje, a podpory a advokacie ze strany Nové sítě.
Součástí setkání byla také prohlídka Zámku Žďár nad Sázavou, který mj. disponuje vnitřními i venkovními prostory vhodnými pro přípravu a zkoušení uměleckých projektů, i jejich prezentaci.

Setkání se zúčastnili:
Martin Musílek (S Radostí), Andrea Moličová (kontrapunkt), Eva Kraftová a Roman Černík (JOHAN), Libor Kasík (UFFO), Jana Ryšlavá a Terezie Petříčková (COOLTOUR), Zdeněk Závodný (D29), Adam Hruška (DIOD), Markéta Málková a Aleš Hrdlička (Rezi.Dance), Jiří Vydra a Lucie Hronová (Valdštejnské Imaginárium), Jan Kunze (OKO), Marie Kinsky (SE.S.TA), Anička Strnadová (ArtproProstor), Jitka Jakubičková (Zauhlovačka), Honza Petružela (Fujaré), Pavel Matela (Farmstudio), Juraj Augustýn a Alexandra Bolfová (BuranTeatr), Kateřina Bohadlová (Theatrum KUKS), Kateřina Špičková (Jelení skok), Karolína Plachá a Luboš Fendrych (Naplaveno), Zdenka Morávková (Tančírna v Račím údolí), Michaela Sikorová (CKVB), Adris Světlíková, Petr Pola, Magdalena Špačková, Tereza Rybová, Aneta Hladovcová, Simona Rybová, Tereza Lacmanová (Nová síť)

Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA