MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU V DIVADLE 29

V polovině prosince 2018 proběhlo v Divadle 29 v Pardubicích setkání členů Českého kulturního networku koordinovaného organizací Nová síť. Dva dny intenzivní práce, sdílení, ale i zpětné vazby k 15. narozeninám Nové sítě přineslo nové plány a možnosti další spolupráce.

Úvodem nechyběla stručná rekapitulace projektů, které Nová síť realizuje a také informace o organizačních změnách, které proběhly na podzim roku 2018; pozvání na 17. ročník festivalu Malá inventura, prezentace projektů vybraných do programu Nové krev na scéně 2019, představení nových programových sekcí festivalu (Pralin a Residents), a možnosti vzdělávání v rámci programu ART GATE behind the scenes.

Ze zpětné vazby členů vyplynulo, že Český kulturní network je platformou, na kterou se členové mohou odvolat a spolehnout. Velkou inspirací a motorem je festival Malá inventura v Praze a regionech, a s tím spojené komunitní setkávání a rozvoj jednotlivých regionů. Členové networku dále projevili zájem o rozšíření možností sdílení svých projektů a dále, aby projekty zařazené do programu Nová krev na scéně, ale i další projekty uměleckých škol (zejména DAMU v Praze) měli možnost síťování, propojování a spolupráce s jejími členy.

Členové networku rovněž velmi ocenili letošní historicky první zahraniční meeting v rezidenčním centru Schloss Bröllin v Německu a vyjádřili přání pokračovat v tomto trendu. Většina členů se při společném hlasování shodla, že poslední ze tří meetingů Českého kulturního networku v roce 2019 se uskuteční v listopadu v Budapešti. Nakonec proběhlo i hlasování o nových členech networku. Plnou podporu získal návrh, aby se rezidenční centrum sídlící v Komařicích RESI.DANCE v lese, z.s., stalo novým členem Českého kulturního networku.

Součástí setkání byla rovněž prohlídka divadla D29, Galerie města Pardubic, ale také Automatických mlýnů, které by v dohledné době měly poskytnout zázemí nového galerijního, vzdělávacího a multifunkčního prostoru.
---

Setkání se zúčastnili: Petr Kiška (Cooltour), Hedvika Drenčeni a Bára Jílková (Kredance), Magda Petráková (Luhovaný Vincent), Jiří Vydra (Valdštejnské imaginárium), Martin Musílek (S radostí), Jan Kunze (Opavská kulturní organizace), Andrea Moličová (kontrapunkt), Zdeněk Závodný (Centrum pro otevřenou kulturu Pardubice); za Novou síť: Adriana Světlíková, Dagmar Kantorková, Petr Pola, Lucie Šeflová, Tereza Rybová, Magdalena Špačková


Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA