NOVÁ GENERACE NETWORKU NOVÁ SÍŤ

Network Nová sít´má od června 2017 sekci pro začínající organizace a prostory. „Křest“ tzv. víceúrovňového partnerství proběhl 15. 6. 2017 v prostorách zkušebny Nové sítě v Praze v Osadní ulici.

Podnětem pro zřízení víceúrovňového partnerství byl zájem začínajících organizací a prostor o zapojení do již existující sítě. Meeting se nesl v duchu vzájemného seznamování a přátelské konverzace. Adriana Světlíková představila čtyři pilíře činnosti kulturní neziskovky Nová síť, jimiž jsou podpora umění, vzdělávání, kulturní advokacie a networking. Poté se blíže věnovala vlastní networkingové praxi, podmínkám a výhodám vzájemné spolupráce. Následovaly prezentace přítomných organizací, zhodnocení jejich aktuální situace, poukázání na aktuálně řešené problémy a jejich dlouhodobější vize.

Přistupující organizace jsou organizačně, i pokud jde o zaměření své činnosti velmi rozmanité. Zastoupena jsou soukromé osoby, zapsané spolky a příspěvková organizace. Nejčastěji jde o kulturní iniciativy, rezidenční prostory, stagiony, komunitní a kulturní a centra v netradičních prostorech. Právě tato rozmanitost výrazně umocňuje vlastní potenciál networkingu a přináší nové příležitosti všem organizacím networku Nová síť.

Nové organizace mají nyní první rok na to, aby si vyzkoušely obrysy vzájemné spolupráce a začali se seznamovat s možnostmi, které networking nabízí. Další setkání všech přistupujících členů je naplánováno na červen 2018, kde zhodnotíme dosavadní spolupráci a budeme diskutovat o možnosti přijetí nových organizací do networku Nová síť.

Těšíme se na spolupráci s ArtproProstor, Centrum kultury a vzdělávání Blatná, Rezi.dance v lese, Vzbuďme Vary, Zachraňme kino Varšava, AvantgArt, BuranTeatr a Komunitním centrem Máchův mlýn.

-----
Společné setkání stávajících i přistupujících partnerů networku Nová síť se bude konat na podzim za podpory iniciativy „Zachraňme kino Varšava“ v Liberci.


Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA