NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 12)

Petr Hubáček: Zachraňme Kino Varšava

Kino Varšava v Liberci se ve dnech 6.-8. listopadu stane dějištěm dosud největšího setkání kulturního networku Nová síť. Potká se zde dvanáct stávajících a osm přistupujících partnerů této neformální sítě organizací. Není náhodou, že právě v Kině Varšava, které má za sebou bouřlivá léta tuhých bojů se zastupiteli o svou budoucnost. Skupina nadšenců, kteří stojí za iniciativou Zachraňme Kino Varšava, se stále nevzdává. A to přesto, že se jim dosud nepodařilo sehnat dostatečné prostředky k rekonstrukci. Nedávno otevřená stylová kavárna v opraveném foyeru kina však potvrzuje odhodlání, a tak můžeme doufat, že Varšavu nepotká osud, který známe z filmového snímku Bio Ráj.

Vašim cílem je provést kompletní rekonstrukci kina. Nepřichází v úvahu i jiná strategie – opravit pouze to nejnutnější a zbytek budovy nechat ve stavu, v jakém je?

Asi rozumím, kam otázkou míříte. V této chvíli je na stole několik možností, kudy se případná rekonstrukce bude ubírat. Z vlastních zdrojů jsme dotáhli prostor Barrandoffu (1. patro) a za přispění Statutárního města Liberec se podařila nahrubo opravit vstupní chodba z Mariánské ulice. Takovými krůčky se pomalu dostáváme dál a dál, ale trvá to. Další možností je velký projekt SN-CZ, který máme s německými partnery a městem Liberec podaný, a kde ještě není znám výsledek. Ruku v ruce s těmito možnostmi řešíme vícezdrojové financování i formou benefičních akcí, večerů s aukcemi uměleckých děl atp. Momentálně jsme také v jednání se sponzory, kteří by nám mohli přispět na opravu podlahy ve velkém sále. Samozřejmě je tu stále také varianta nechat vše tak, jak je a prostor tím odlišit od ostatních. Narážíme však na mnoho vykřičníků, které není možné ignorovat.

V současné době zastupujete jistý okruh obyvatel Liberce, kteří možná do nově zrekonstruovaných prostor už nezavítají. Poloopravené prostory přitahují určitou část lidí právě pro pocit nehotovosti.

Ano, i v tom je částečně síla nejen tohoto domu. V dnešní době téměř vše, co není „normální“, je vlastně „zajímavé“. Nebudu asi daleko od pravdy, když řeknu, že alfa a omega je pro nás energetická udržitelnost velkého sálu. V tomto stavu není možné provoz utáhnout, aby byla většina návštěvníků spokojená.

Komu kino slouží dnes a kdo by jej měl využívat v budoucnu?

Naše dramaturgie vychází odspodu. Lidé píšou a volají, zda by bylo možné udělat tu či onu akci, a my jim zprostředkováváme tu možnost. Samozřejmě, že děláme i vlastní akce, kterými chceme do města přinést neotřelé tituly, ale hlavním dramaturgem je veřejnost. Z toho vyplývá, že kino slouží všem, kdo chtějí ve městě dělat nějakou kulturu.

Jaká má být funkce zrekonstruovaného kina. V čem bude jiné než je nyní?

Hlavní cíle spolku Zachraňme kino Varšava jsou veskrze dva. Zaprvé chceme oživit a opravit architektonicky a městsky cennou budovu ve stylu Art Deco, která od 20. let minulého století dobře sloužila k rozvoji kultury v Liberci. Budova má mnoho zajímavostí a technických prvků, ze kterých bychom se měli poučit nejen v architektuře dneška, ale také ve smyslu nahlížení na kulturní život ve městě. Druhým cílem je přimět lidi, aby vyvíjeli i jinou aktivitu, než je pouze nakupování nebo sledování televize.

Jaké jsou vaše plány, pokud se nepodaří naplnit původní představu o kompletní rekonstrukci a provozu kina?

V případě, že se nepodaří realizovat v dohledné době rekonstrukci sálu, budeme se snažit i nadále provozovat kavárnu s programem, tvořeným lidmi odspodu. Problém, s kterým se teď potýkáme, je nedostatek lidí, kteří by byli schopni chod kavárny zajistit prakticky – provozovatelé. Vzhledem k povaze prostoru a programové skladby je totiž nutné, aby kavárna a dramaturgie koexistovaly, podporovaly se a vycházely si vstříc.

Co vás v poslední době v kultuře potěšilo?

Těší nás, že se daří postupně získávat podporu pro snahy podobné té naší. Že se daří proti rozhodnutí o zbourání cenné historické budovy postavit argumentaci pro její nové využití. Nejde o to zachránit všechny staré budovy – to je samozřejmě nesmysl –, ale zamyslet se nad výhodami, historickými souvislostmi, budoucností.

Co vás naopak zklamalo?

Neustálým zklamáním, které už několik let vede v pomyslném žebříčku, je narážení na politickou bariéru. Distribuce moci je z hlediska kulturních aktivit alespoň v našem městě kámen úrazu novátorského uvažování, rychlého jednání a rozumného konání. Věříme ale, že je otázkou času, kdy se i tato bariéra prolomí.

Co byste si přál?

Mír na světě, klid v duši a zdraví všech blízkých. Minimálně to první je ovšem už z principu světoděje utopie.

Pravidelný blog Nové sítě publikovaný v internetovém magazínu o současném divadle v kontextu www.divadelni-noviny.cz/


Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA