NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 25)

Pavel Matela: Všichni na světě jsme tak nějak místní

Nezávislý projekt kulturního centra Farmstudio se nachází na území CHKO Kokořínsko v jedinečných prostorách bývalého zemědělského statku z počátku 19. století v obci Vysoká. Poskytuje zázemí pro tvůrčí rezidenční pobyty, sympozia, kurzy, dílny, festivaly, plenéry uměleckých škol, soustředění hudebních, divadelních a tanečních skupin a další aktivity z oblasti současného umění a živé kultury. Kromě organizování vlastního výstavního programu a akcí nabízí své prostory i jiným kulturním subjektům.

Jak myšlenka na obnovu statku vznikla, co bylo tím prvotním impulsem?

Na začátku celého projektu bylo moje rozhodnutí věnovat se činnostem, které překračují rámec “osobní zóny” a mají trochu širší význam. Současně s tím zde byla potřeba vytvoření nějakého místa pro aktivity, které z prostorových důvodů odkládám už mnoho let. A to vše ideálně mimo město, s možností účelného fyzického pohybu. Přestože hledání objektu trvalo více než pět let, volba historického zemědělského statku byla nakonec spíše emočním než racionálním rozhodnutím.

Pro koho je Farmstudio určeno?

Farmstudio je otevřené aktivitám z oblasti tzv. okrajové kultury a životního stylu, tedy především pro živé a experimentální umění (výtvarné, hudební, performativní apod.) Současně se ale vzhledem k povaze objektu zabýváme i klasickým stavebnictvím (to znamená především klasické stavební postupy pro rekonstrukci historicky hodnotných objektů), včetně ergoterapeutických pobytů, a do budoucna plánujeme rozšíření aktivit směrem k pěstitelství a zpracování nevyužívaného ovoce. Naše cíleně alternativní a experimentální zaměření je během na dlouhou trať s nejistým výsledkem. A usazení podobného projektu v objektu překračujícím životy jeho aktérů může být inspirujícím protipólem.

Jste jedinou kontaktní osobou na webových stránkách Farmstudia. Znamená to, že veškerou dramaturgii, produkci akcí, provoz, rekonstrukci statku máte na starost pouze Vy?

V současné době to tak vypadá, ale naštěstí to tak úplně není. Od ledna loňského roku existuje spolek Farmstudio – středisko umění a kultury, který má prozatím na starost program kulturních akcí. Někteří členové spolku se angažují i jinak, ale v zásadě je situace taková, že já mám na starosti veškeré zajištění chodu objektu (rekonstrukce, výstavba) a spolek hlavní veřejné akce. Nápadů a konceptů je dost, jen vše zatím probíhá čistě na úkor zainteresovaných jednotlivců, a to i po finanční stránce. Farmstudio zatím není finančně soběstačné a fungujeme bez jakýchkoliv dotací a grantů. V každém případě platí, že stále hledáme zájemce o spolupráci, kteří dokáží věci chytit za správný konec, mají dobré nápady, ale umějí je také realizovat (dramaturgie a produkce akcí, rekonstrukce, stavba, finance, …). Nabízíme tak možnost podílet se na konkrétních věcech, tedy na nejnáročnější, ale nejzajímavější části projektu.

Jako spolek existujete něco málo přes rok a většinu akcí jste zatím realizovali v letním období a na podzim. Neplánujete rozložit dramaturgii akcí do celého roku?

Z výše uvedených finančních a kapacitních důvodů členů spolku se jedná o jakýsi pilotní program, na kterém si chceme vyzkoušet možnosti samofinancování podobných akcí. Navíc je zde sezónní omezení díky stavu připravenosti objektu, který zatím není vybaven stacionárním vytápěním. K dokončení první fáze rekonstrukce umožňující celoroční provoz už máme velmi blízko, ale jako “investor” jsem bohužel momentálně na hranici možností.

Jaký program připravujete na tento rok?


Letos se uskuteční hned několik zajímavých akcí, z nichž ty tři nejdůležitější zahrnují vždy výstavu umělců vybraných na základě otevřeného výběrového řízení, hudební koncert, performance, promítání unikátních 16mm filmů a neopominutelné posezení u ohňů. Dále připravujeme unikátní loutkové představení souboru Handa Gote research&development, tvůrčí dílnu fotografa Jindřicha Štreita, mezinárodní workcamp apod.. O programu průběžně informujeme na webových stránkách (www.farmstudio.cz) a na Facebooku.

Spolupracujete s kulturními institucemi v okolí (Mělník, Mšené lázně, Roudnice nad Labem, …)?

V okolí se nachází hned několik zajímavých komunit a osobností, se kterými bychom rádi výhledově navázali užší kontakty. Přímo v místě se podílíme na akcích sdružení Alternativa pro Vysokou, ze širšího okolí pak spolupracujeme s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Kytlice, s dobrovolnickou organizací Tamjdem apod.. Hodně věcí je v jednání. O spolupráci se subjekty v regionu máme určitě zájem, ale rád bych připomněl, že Farmstudio je nadregionální a mezinárodní projekt v duchu myšlenky, že všichni na světě jsme tak nějak místní.

Co vás v poslední době v kultuře potěšilo?

Že zažíváme velkou aktivitu v oblastech umění a kultury obecně a to navzdory “blbé náladě” způsobené patologickým chováním a jednáním osob, které ovládají veřejný prostor. Vídávám a slýchávám stále nové a nové mladé výtvarníky, hudebníky a další umělce.

Co vás naopak zklamalo?

Že je kultura u obecné veřejnosti, s výjimkou velkoměstské kulturní subkultury, vnímána spíše jako samozřejmost a “levný” produkt a že se na tomto stavu podílejí i jinak potřebné dotační a grantové modely. Dále se mi zdá, že se opět příliš mluví a plánuje místo toho, aby se něco konkrétního udělalo.

Co byste si přál?

Nikam nespadnout, nic aby nespadlo na mne, nikde se neskřípnout, do ničeho, na nic a na nikoho nepatřičného nenarazit apod., zkrátka nijak si neublížit. A více inspirativních zážitků, ze kterých bych zůstal stát v překvapeném a zaujatém úžasu. Také bych si přál potkávat více lidí, kterých bych si mohl vážit, jako přirozených autorit.

Pravidelný blog Nové sítě publikovaný v internetovém magazínu o současném divadle v kontextu www.divadelni-noviny.cz/