NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Kreativní Evropa motivuje evropskou divadelní scénu k inovativním přístupům v mezinárodní spolupráci. Do projektu Perform Europe, který pod ni spadá, jsme byli vybráni celkem z 1327 divadel, individuálních autorů, tvůrčích kolektivů, uměleckých center, platforem i festivalů v oblasti scénických umění, které se přihlásili ze 41 zemí!

Perform Europe je projekt financovaný EU, jehož cílem je proměnit mezinárodní prezentaci scénického umění tak, aby byla inkluzivnější, udržitelnější a vyváženější.

Od prosince 2020 Perform Europe prozkoumává a mapuje kontext, ve kterém byla v posledních několika letech prezentována umělecká díla. Výzkumný tým identifikoval a analyzoval aktuální problémy v evropském systému prezentace scénických umění a naznačil některá řešení, jak je možné přinést efektivní změnu.

Více informací si můžete přečíst na performeurope.eu/resources.