NOVÁ SÍŤ SE ZÚČASTNÍ PLENÁRNÍHO MEETINGU IETM / 28. - 31.3. 2019 / HULL (UK)

Cílem výjezdu je prezentace činnosti Nové sítě, reprezentace Českého kulturního networku a hledání partnerů pro mezinárodní spolupráci. IETM (mezinárodní network pro současné performativní umění) sdružuje více než 450 organizací a jednotlivců, kteří se pohybují v oblasti současného performativního umění s přesahy do divadla, tance, cirkusu, interdisciplinární live art forem i nových médií.

STRUČNĚ O IETM

Členy IETM jsou festivaly, umělecké skupiny, producenti, divadla, výzkumná centra, univerzity a institucionální struktury.

Posláním IETM
je obhajovat hodnotu umění a kultury ve stále měnícím se světě; a podporovat profesionály v oblasti performing arts zajištěním přístupu na mezinárodní pole, ke sdílenému know-how a vytvářením dynamického prostředí vzájemné výměny.

Dvakrát ročně IETM pořádá plenární setkání na různých místech Evropy a setkání menšího rozsahu po celém světě. Kromě toho iniciuje vznik publikací a výzkumných projektů, usnadňuje komunikaci a distribuci informací a lobuje za hodnotu performing arts jako oboru.

Vize rovnosti, rozmanitosti a inkluze IETM spočívá ve vytváření inkluzivnějšího prostředí pro současné umění a posilování všeobecně „podreprezentované“ oblasti performing arts a jeho profesionálních zástupců – IETM vytváří prostředí, ve kterém se tito zástupci mohou připojit k síťování organizací v celosvětovém rozsahu bez ohledu původ, etnickou příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci, fyzické schopnosti, sociální podmínky, pracovní a zaměstnanecký status, věk, profesní dráha a geografická poloha.