OPEN CALL - BERLÍNSKÁ DELEGACE NA FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2020

V rámci projetu PRALIN mají aktéři berlínské nezávislé divadelní a taneční scény příležitost zúčastnit se 18. ročníku festivalu Malá inventura v Praze ve dnech 21. - 24. února 2020.

Deadline - 8. prosince 2019

Co je součástí výměny?

Cestovní náklady Berlín - Praha, Praha - Berlín, ubytování od 21. do 24. února 2020 a vstupenky na akce budou hrazeny organizátory. Vedle uměleckých představení proběhnou i doprovodné akce a eventy na podporu networkingu a další akce profesního rozvoje. Vybrané projekty členů delegace budou také podpořeny v jejich uvedení v Berlíně, stejně jako je tomu u české delegace do Berlína.

Kdo se může hlásit?

Tato výzva je určena všem členům berlínské nezávislé umělecké komunity - ředitelům festivalů a scén, kurátorům, kritikům, dramaturgům i umělcům.

V případě dalších dotazů kontaktujte:

Aneta Hladovcová
anetahladovcova(at)novasit.cz
+420 724 900 718

Sarah Kindermann
Caroline Galvis
Tel. +49 30 / 33 84 54 51
sarah.kindermann(at)pap-berlin.de
caroline.galvis(at)pap-berlin.de


Žádosti zasílejte do 8. prosince na emailovou adresu sarah.kindermann(at)pap-berlin.de

K žádosti (v anglickém nebo německém jazyce) připojte stručné shrnutí vašich pracovních zkušeností, kontaktní informace, internetové linky související s vaší činností a krátký text proč máte zájem stát se součástí delegace a jaké přínosy vidíte ve vašem propojení s pražskou nezávislou uměleckou scénou.


O projektu:

PRALIN se zaměřuje na vytvoření mostu mezi sousedními městskými scénami za účelem jejich dlouhodobého a komplexního propojení v oblasti nezávislého divadla. Hlavním cílem je aktivně propagovat a zprostředkovat komunikaci mezi nezávislými uměleckými obcemi v Berlíně a Praze a dále usilovat o prezentaci děl umělců z Prahy v Berlíně a umělců z Berlína v Praze.

Obě městské scény se v mnoha ohledech podobají, ale mají i své konkrétní problémy, jakými jsou například gentrifikace, nárůst nájmů, složité podmínky pro uměleckou tvorbu. Současná situace v Berlíně v jistých ohledech předjímá budoucnost v Praze. Otevření cest mezi Prahou a Berlínem pak může vést ke vzájemnému pochopení, poučení a předcházení problémů a skrze sdílení zkušenosti se připravit na změny, kterými nezávislé divadlo prochází. PRALIN je společný projekt Nové sítě z.s. (Praha) a LAFT Berlin Performing Arts Program. Projekt podoporuje Česko-německý fond budoucnosti, Institut umění - Divadelní ústav (IDU) a Goethe-Institut Česká republika. Partnerem projektu je Cross Attic a České centrum (Berlín).