OPEN CALL / ART-IN-RES 2023

Výzva k podávání žádostí: Tvůrčí a manažerské rezidenční pobyty v rámci rezidenčního programu ART-IN-RES na období březen-listopad roku 2023. Podpora je určena pro žadatele a žadatelky z oboru současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů z ČR i zahraničí i pro hostící organizace v ČR.

Deadline na oslovení rezidenčních míst: 15. listopadu 2022 Deadline na podání přihlášky: 25. listopadu 2022 Zveřejnění výsledků: do 20. prosince 2022 Realizace rezidencí: 1. března – 30. listopadu 2023
REZIDENČNÍ PROGRAM ART-IN-RES 2023:

Rezidenční program ART-IN-RES otevírá třetí ročník podpory rezidenčních pobytů v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů. Podpora je určena oběma stranám – rezidentům/rezidentkám i hostícím organizacím.

PRO KOHO:

Do programu se mohou hlásit umělci/umělkyně, kulturní manažeři/manažerky a další kulturní profesionálové z oboru současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů z ČR i zahraničí.

Během této výzvy budou podpořeny jak individuální projekty (1-2 umělci a umělkyně), skupinové projekty (3-8 umělců a umělkyň), tak manažerské rezidence (3-5 osob). V roce 2023 plánujeme rezidenčním pobytem podpořit okolo 10 projektů.

CÍL PROGRAMU:

V rámci tvůrčích rezidencí cílí program ART-IN-RES na podporu kreativního procesu a vznik nových projektů. V rámci manažerských rezidencí nabízí prostor a čas pro intenzivní soustředěnou práci na rozvoji, evaluaci nebo dlouhodobém plánování kulturních projektů či organizací.

TERMÍN:

Výzva se týká kalendářního období od 1. března do 30. listopadu roku 2023. Je určena pro tvůrčí rezidence s délkou 1-3 týdny a manažerské rezidence trvající 3-5 dní ve smluvené hostící organizaci.

FINANČNÍ PODPORA:

Finanční podpora je určena pro rezidenty/rezidentky i hostící organizace:

podpora rezidentů/rezidentek: 1.500 Kč / osoba / den podpora hostících organizací: fixní částka 1.000 Kč / den + 400 Kč / osoba / den
→ Podpora pro vybrané rezidenty/rezidentky (individuální umělce/umělkyně i umělecké a manažerské skupiny) je určena na náhradu osobních nákladů spojených s rezidenčním pobytem (tj. doprava, strava, každodenní náklady) a jako příspěvek na tvůrčí činnost.

→ Hostící organizace v rámci zmíněné podpory zajistí rezidentům/rezidentkám ubytování, zázemí pro tvůrčí činnost a postará se o zdárný průběh rezidenčního pobytu.

Další služby či osoby nad rámec jsou na individuální domluvě rezidentů s hostící organizací a případné finanční spoluúčasti rezidentů.

VÝSTUP Z REZIDENCE:

Podmínkou rezidenčního pobytu je jakýkoliv výstup z rezidence přístupný veřejnosti doložený závěrečným reportem a fotografiemi.

Tvůrčí rezidence: například ukázka z rezidenčního pobytu pro veřejnost ve formátu work-in-progress či veřejné intervence v prostoru s dobrovolnou debatou s diváky po ukázce Manažerská rezidence: například prezentace organizace, v níž členové manažerského týmu působí, veřejnosti či širší komunitě hostící organizace a seznámení přítomných o průběhu a závěrech z rezidenčního pobytu
NABÍDKA HOSTÍCÍCH ORGANIZACÍ:

Výběr rezidenčních míst najdete na portálu www.artinres.cz. Věnujte pozornost specifickým možnostem a podmínkám rezidenčních center a vybírejte taková místa, která jsou pro váš projekt a vaše potřeby vhodná. Této výzvy na rezidenční pobyty v roce 2023 se neúčastní Studio ALTA, Tančírna v Račím údolí, UFFO a Zámek Luhačovice.

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:

Formulář k přihlášení se do programu naleznete ZDE. Formulář obsahuje: popis projektu, jeho záměr a cíl rezidenčního pobytu, realizační tým, technické požadavky, profesní životopis a stručný motivační dopis. K přihlášce je nutné doložit souhlas hostící organizace o poskytnutí rezidenčního pobytu na váš projekt v předběžně domluveném termínu. Předlohu souhlasu je možné stáhnout ZDE / forma se může lišit / důležitý je souhlas a podpis zástupce/zástupkyně hostící organizace.
DOPORUČENÝ POSTUP:

Kontaktujte vybrané rezidenční místo na email uvedený v jeho profilu na www.artinres.cz. Do předmětu napište ART-IN-RES 2023 a požádejte organizaci o poskytnutí rezidenčního pobytu na váš projekt. Popište projekt, jeho záměr a cíl rezidenčního pobytu, realizační tým, přiložte profesní životopis a zmiňte technické požadavky. Dejte organizaci čas na rozhodnutí. Pokud bude nakloněna poskytnutí rezidence, domluvte se na předběžném termínu a poproste ji o vyplnění/napsání souhlasu. Akceptujte, když se váš projekt rozhodne nepodpořit. Souhlasů můžete v případě zájmu doložit i více / I hostící organizace může svým souhlasem podpořit více projektů. Rezidenční místa nominují 3 preferované projekty, finální výběr provádí dramaturgická rada Nové sítě.
Deadline na oslovení rezidenčních míst: 15. listopadu 2022

Deadline na podání přihlášky: 25. listopadu 2022

Zveřejnění výsledků: do 20. prosince 2022

Souhlas posílejte a případné dotazy směřujte na Terezu Lacmanovou: terezalacmanova@novasit.cz.

Rezidenční program ART-IN-RES je součástí činnosti kulturní organizace Nová síť. Program je podpořen Fondy EHP 2014-2021 a realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.

Fotografie: Projekt proLnutí pod choreografickým vedením Barbory Ptáčkové na rezidenci ve Švestkovém dvoře.
ART-IN-RES 2023