OPEN CALL ART IN RES

Výzva k podávání žádostí: Umělecké rezidence v rámci rezidenčního programu ART IN RES
Podpora je určena pro umělce i rezidenční místa

Uzávěrka: 30. ledna 2021

Program ART IN RES otevírá první ročník podpory rezidenčních pobytů, který je určen oběma stranám – umělcům i rezidenčním prostorům. ART-IN-RES se zaměřuje na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance. Do programu se mohou hlásit umělci dlouhodobě působící v ČR.

Výzva se týká kalendářního období od 1. února do konce roku 2021 a je určena pro projekty s maximálním třítýdenním pobytem ve smluvené hostitelské instituci. Během roku 2021 budou podpořeny čtyři individuální a dva skupinové projekty.


Finanční podpora je určena pro umělce i rezidenční prostor:

• 4x individuální rezidence pro 1-2 umělce: jednorázová celková podpora 20 tis. Kč pro umělce a 15 tis. Kč pro hostující rezidenční místo

• 2x skupinová rezidence pro 3 a více umělců: jednorázová celková podpora pro umělce až 70.000 Kč a 30.000 Kč pro rezidenční místoFormulář k přihlášení se do programu naleznete ZDE.
Případné dotazy směřujte na Magdalenu Špačkovou - magdalenaspackova@novasit.cz

Výběr doporučených rezidenčních míst najdete na novém portálu www.artinres.cz
Nový webový portál vznikl díky podpoře Norských fondů 2014 – 2021.

V této souvislosti bychom vás rádi informovali o česko – norském rezidenčním programu, který bude probíhat v roce 2021 a 2022. Tento program podpoří celkem 4 rezidence – 2 v ČR a v 2 Norsku. Výzvy k rezidencím budou zveřejněny začátkem roku 2021. Rezidenční program je podpořen z EHP a Norských fondů 2014 – 2021.