OSLAVA ROZVOJEM A VZDĚLÁVÁNÍM ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉM KULTURNÍM NETWORKU NOVÁ SÍŤ

Letošní rok je pro Český kulturní network Nová síť slavnostní! Slaví totiž 20 let od založení. Pro členy networku koordinátorka Nová síť připravila, díky podpoře z NPO, bohatý celoroční program, ve kterém své důležité místo má, mimo jiné, také rozvoj a vzdělávání. Jaké vzdělávací semináře a workshopy tedy členy čekají, co se již událo a koho jsme podpořili?

SEMINÁŘE

Bezgrantový fundraising – vede organizace Targeta
Jednodenní seminář pro členy a členky Českého kulturního networku Nová síť je součástí vzdělávacího projektu financovaného z Národního plánu obnovy (NPO), zaměřeného na využití potenciálu vícezdrojového financování – spolupráce kultury s komerčním sektorem a individuálními dárci.
Seminář obsáhne témata jako principy spolupráce s komerčním sektorem / pravidla pro oslovování sponzorů / mecenášské kluby a práce s individuálními dárci / příklady kreativního sponzorského plnění / závěrečné zprávy a efektivní argumentace pro pokračování spolupráce.

Koho jsme podpořili a kdo se semináře zúčastní:

Kateřina Bohadlová – Theatrum Kuks z.s. / Jan Tomšů, Klára Chlud – Zvěřinec / Klára Flekalová, Kateřina Nikodýmová – DIOD - divadlo otevřených dveří / Pavel Stratil – Industra / Michala Piskačová – Městské kulturní středisko Vodňany / Pavel Matela – Bohemia Farmstudio / Juraj Augustín, Alexandra Bolfová – CO.LABS / Honza Petružela – Fujaré, z.s. / Pavlína Svobodová – Valdštejnské imaginárium z.ú.

Wellbeing – vedou terapeuti z organizace Terapie v lese
Nová síť z.s. ve spolupráci s Terapií v lese pořádá celodenní seberozvojový workshop zaměřený na duševní pohodu zakončený praktickými technikami, jak si udělat chvíli pro sebe a pečovat o své mentální zdraví. Workshop je veden 3 zkušenými lektory a profesionálními terapeuty. Cílem je se na chvíli zastavit a dostat se z prostředí, kde se „jede naplno“. Poznat něco o sobě, nebo třeba rozkrýt pochybnosti o svých pracovních schopnostech.

Koho jsme podpořili a kdo se seminářů zúčastní:

Kateřina Bohadlová – Theatrum Kuks z.s. / Barbora Hodonická – kontrapunkt z.ú. / Simona Havlová – DIOD - divadlo otevřených dveří / Adam Langer – SLADOVNA PÍSEK o.p.s. / Jana Šídlová – Městské kulturní středisko Vodňany / Lucie Vobořilová – Galerie Tomáše Vosolsobě Velvary

DLOUHODOBÝ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

Workshop fundraisingu pro jednu vybranou organizaci – vede organizace Targeta
Cílem workshopu je představit možnosti spolupráce s komerčním/soukromým sektorem a ukázat cesty vedoucí k získávání financí – jak a kde hledat správného partnera, jak co nejlépe napsat sponzorskou nabídku, kde peníze získávat a kde šetřit rozpočet formou barterových sponzoringů, zda a jak založit mecenášský klub, kde najít další možnosti spolupráce s komerční sférou, jak nastavit přemýšlení o fundraisingu jako o partnerském, oboustranně prospěšném vztahu.
Workshop probíhá formou osobních a online setkávání v průběhu dvou měsíců a následných konzultací během dalších 3 měsíců. Organizace získá teoretický vhled do problematiky, identifikuje vlastní potřeby a možnosti, nastaví svou fundraisingovou strategii a sestaví roční plán, připraví svou konkrétní sponzorskou nabídku nebo návrh mecenášského klubu.

Koho jsme podpořili a kdo se workshopu zúčastní:

SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Workshopy a semináře proběhnou v rámci projektu Český kulturní network Nová síť, který je v roce 2023 realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.