OTEVŘENÁ VÝZVA: NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2019

Příležitost pro mladé umělce, nové umělecké skupiny a absolventy uměleckých škol (do 3 let od absolutoria), kteří působí v oblasti nového divadla. Představte své projekty na festivalu Malá inventura v Praze a dále v regionech ČR!

Do programu Nová krev na scéně se může hlásit projekt, který

• vznikl v období prosinec 2017 až listopad 2018 (prosinec 2018 bude předmětem výzvy pro následující rok)
• nemá vlastní produkční zázemí
• má vyřešená autorská práva a náklady spojené se vznikem představení
• je technicky nenáročný nebo jej lze uvádět v technicky nenáročné verzi
• je malého až středního charakteru (obsazení, technické požadavky)


Nová síť vybraným projektům nabízí:

• prezentaci na festivalu Malá inventura Praha 20. - 28. 2. 2019 a spolupráci při zahraničních výjezdech
• možnost prezentace na festivalu Malá inventura Jičín, České Budějovice, Opava, v rámci sítě regionálních center kulturního networku Nová síť, popř. v dalších kulturních centrech v ČR.
• vyhrazený čas pro zkoušení ve Studiu 26
• bezplatná konzultační činnost v oblasti financí, grantů a produkce


Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2018
(projekty s premiérou od 1. do 30. 11. 2018 zašlou pouze přihlášku s popisem projektu, termínem a místem premiéry. Doplňující materiály – foto, záznam – dodají po premiéře, nejpozději do 1. 12. 2018)
Přihlášky zaslané po 31. 10. 2018 nebudou akceptovány!

Formulář přihlášky naleznete níže.
Dotazy na E produkce@novasit.cz


Program realizuje Nová síť za finanční podpory Ministerstva Kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Magistrátu hlavního města Praha.

PŘIHLÁŠKA ::: NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2019 (107KB)

Umbilicus