PRALIN NA PERFORMING ARTS FESTIVAL BERLIN 2019

Zástupci Nové sítě společně s deseti vybranými účastníky navštívili v rámci projektu meziměstské výměny mezi Prahou a Berlínem PRALIN, 4. ročník Performing Arts Festivalu v Berlíně. Šlo již o druhou spolupráci v rámci tohoto festivalu. Hlavním cílem bylo posílení a další budování mostu mezi sousedními městskými scénami za účelem jejich dlouhodobého a komplexního propojení na půdě nezávislého divadla. Dále aktivní propagace a zprostředkování komunikaci mezi nezávislými uměleckými obcemi v Berlíně a Praze, mimo jiné i prezentace práce umělců z Prahy v Berlíně a umělců z Berlína pražské delegaci.

Do speciální delegace vybraných profesionálu patřili: Nela Kornetová (soubor T.I.T.S.), Ewa Zembok (X 10), Dominika Andaško (Petrohradská kolektiv), Matěj Samec (Meetfactory), Jan Horák (Studio Hrdinu), Lucia Kašiarová (Studio ALTA), Veronika Kyrianová (Venuše ve Švehlovce), Eva Dryjová (SE.S.TA). Za Český kulturní network Nová síť se zúčastnil Zdeněk Závodný (Centrum pro otevřenou kulturu Pardubice) a Petr Kiška (Cooltour Ostrava). Účastníci byli vybráni z části na základě otevřené výzvy, kterou organizovala Nová síť, z části cíleným výběrem klíčových osobností, kteří v současné době uvažují nebo již realizují vlastní spolupráce či projekty. Součástí delegace byl i Staff exchange program a zástupci Nové sítě.

Pro většinu členů pražské delegace šlo o první kontakt s Performing Arts scénou v Berlíně. V tomto případě byl PAF ideální příležitostí a nabídl užitečné seznámení s místní uměleckou scénou (bohatý program pro profesionály, prohlídky scén s průvodcem, příležitost vidět více než 112 představení na 54 scénách. V průběhu PAF se Nová síť také setkala s klíčovými partnery pro budoucí spolupráci, kteří se již spolupracují nebo navazují na ose Praha a Berlín (Divadlo ACUD, Sophiensaele, Ballhaus OST, Theaterdiscounter, ad.) a pokračovali v rozhovorech s členy Berlin Staff Exchange.

Projekt PRALIN od svého vzniku vzbudil velký zájem ze stran divadelních profesionálů umělců, institucí i širší veřejnosti. Fakt, že jsou si obě partnerská města velmi blízká a přesto nefunguje žádné stabilní spojení v oblasti nezávislého živého umění, díky projektu vyplynul na povrch a průběžně se nám ozývá stále vyšší počet zájemců o meziměstské spolupráce.
Obě městské scény mohou být velkou inspirací ve sdílení zkušeností, výměně umělců i profesionálů. Skrze projekt se otevírá důležitá otázka o tristní absenci zkušebních prostor pro umělce. Dostatek zázemí pro zkoušení je jedním z hlavních katalyzátorů rozvoje scény a vzájemná diskuze a sdílení know-how v komunikaci s městem a organizací podobných míst je výchozím bodem pro zlepšení pražské situace. Panelová diskuze akcentující toto téma bude uspořádána v září 2019.


O PERFORMING ARTS FESTIVALU BERLIN

Performing Arts Festival oslavuje diverzitu berlínské nezávislé umělecké komunity v řadě divadel a prostorů po celém městě. Od roku 2016 tento týdenní festival prezentoval jednotlivé berlínské umělce i skupiny napříč žánry.
Festival není kurátorovaný, ale jeho program je vytvářen samotnou nezávislou uměleckou komunitou. Profesionální umělci, skupiny a prostory mohou nabídnout svůj příspěvek v reakci na řadu open callů iniciovaných festivalem. Stejná otevřenost je dána nováčkům na scéně, kteří mají šanci se prezentovat lokálními i mezinárodnímu publiku v rámci Newcomer’s Platform.
Cílem Performing Arts Festivalu je prezentovat diverzitu nezávislé performativní scény v Berlíně a učinit ji viditelnou v širším měřítku.

Více o festivalu: https://www.performingarts-festival.de/en/


O PRALINU

PRALIN je meziměstský projekt a komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi pražskou a berlínskou nezávislou scénou. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci mezi příbuznými uměleckými prostředími, iniciovat uměleckou výměnu a podporovat vzájemnou informovanost a propagaci.
Praha i Berlín jsou dvě velká, evropská města s progresivní divadelní scénou, která se nacházejí v těsné blízkosti. V současné chvíli fungují pouze občasné, dílčí spolupráce mezi oběma městy založené na dílčích projektech nebo jednorázových hostování, avšak chybí iniciativa, která by motivovala k dlouhodobému a komplexnímu propojení. Z tohoto důvodu začal na podzim roku 2017 vznikat ve spolupráci hlavních organizačních partnerů, jimiž jsou Nová síť a berlínský Performing Arts Programm, projekt PRALIN.

Více o projektu: www.novasit.cz/pralin">http://www.novasit.cz/pralin

Organizátoři projektu: Nová síť (Praha), Performing Arts Programm (Berlín)
Hlavní partner: Česko-německý fond budoucnosti
Projektový partneři: Cross Attic - Cross Club, Institut umění - Divadelní ústav, Goethe Institut Prag, České centrum Berlín, PerformCZech

Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA